موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: تکالیف مالیاتی شهرداریها

تکالیف مالیاتی سازمان های وابسته به شهرداری

مالیات سازمان های وابسته به شهرداری

مالیات سازمان های وابسته به شهرداری درخصوص مالیات سازمان های وابسته به شهرداری لازم به توضیح است ، براساس مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، به موجب اختیارات ناشی از ماده ۵۴ قانون شهرداری ،...

بیشتر بخوانید