موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105

تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105

تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون

تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱  درخصوص تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱  لازم به توضیح است ،   طبق ردیف ۲ بند (ج) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مور...

بیشتر بخوانید