موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: تبصره 7 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم

تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105

تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون

تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31  درخصوص تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31  لازم به توضیح است ،   طبق ردیف 2 بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مور...

بیشتر بخوانید