موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
تبدیل شرکتها به یکدیگر مجاز شد

تبدیل شرکتها به یکدیگر مجاز شد

تبدیل شرکتها به یکدیگر مجاز شد براساس مصوبه هیئت وزیران مورخه 1398/07/10 تبدیل شرکتها به یکدیگر مجاز شد . براساس این مصوبه که به پیشنهاد شماره 79010/33992 تصویب گردید ، تبدیل کلیه شرکت های موضوع ماده (20) قانون تجارت مصوب 1311-به ...

بیشتر بخوانید