موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

بخشودگی ماده 143 شرکتهای بورسی

بخشودگی ماده 143 شرکتهای بورسی

بخشودگی ماده 143 شرکتهای بورسی تأئیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم ( بخشودگی ماده 143 شرکتهای بورسی )  پیرو بخشنامه های منتهی به ش...

بیشتر بخوانید
بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا  درخصوص بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، پیرو بخشنامه­ های منتهی به شماره ۱۳۵/۹۷/۲۳۰/د م...

بیشتر بخوانید