موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: اقلام مقایسه ای تلفیقی

اقلام مقایسه ای در صورتهای مالی تلفیقی

اقلام مقایسه ای در صورتهای مالی تلفیقی

اقلام مقایسه ای در صورتهای مالی تلفیقی براساس پاسخ به پرسشهای فنی توسط کمیته فنی سازمان حسابرسی درخصوص اقلام مقایسه ای در صورتهای مالی تلفیقی به شماره 125 مورخ  1401/03/09 راهنمایی گردیده درصورتی که یک واحد تجاری برای اولین بار به...

بیشتر بخوانید