موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: استفاده از کارت بازرگانی دیگران

مطالبه مالیات از غیر مودی

مطالبه مالیات از غیر مودی

مطالبه مالیات از غیر مودی براساس مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم درصورتی که مطالبه مالیات از غیر مودی توسط هیئت های حل اختلاف مالیاتی احراز گردد ، سازمان امور مالیاتی موظف است مطالبه مالیات در هر مرحله‌ای که باشد را  کا...

بیشتر بخوانید
کارت بازرگانی وکالتی مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا است

کارت بازرگانی وکالتی مشمول قانون قاچاق کالا است

کارت بازرگانی وکالتی مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا است براساس نامه شماره  ۱۳۹۸/۲۹۹۹۰/۹۰۰  مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸ دادستان محترم کل کشور در صورتی که ذینفع واقعی کارت بازرگانی شخصی غیر از آورنده آن باشد ( کارت بازرگانی وکالتی...

بیشتر بخوانید