موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: استفاده از کارت بازرگانی دیگران

مطالبه مالیات از غیر مودی

مطالبه مالیات از غیر مودی

مطالبه مالیات از غیر مودی براساس مفاد تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم درصورتی که مطالبه مالیات از غیر مودی توسط هیئت های حل اختلاف مالیاتی احراز گردد ، سازمان امور مالیاتی موظف است مطالبه مالیات در هر مرحله‌ای که باشد را  کا...

بیشتر بخوانید
کارت بازرگانی وکالتی مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا است

کارت بازرگانی وکالتی مشمول قانون قاچاق کالا است

کارت بازرگانی وکالتی مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا است براساس نامه شماره  1398/29990/900  مورخ 24 مهر ماه 1398 دادستان محترم کل کشور در صورتی که ذینفع واقعی کارت بازرگانی شخصی غیر از آورنده آن باشد ( کارت بازرگانی وکالتی...

بیشتر بخوانید