موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری ذخایر بدهیهای احتمالی

استاندارد حسابداری ذخایر بدهیهای احتمالی

استاندارد حسابداری ذخایر بدهیهای احتمالی  استاندارد حسابداری شماره 4 (تجدیدنظر شده 1384) استاندارد حسابداری ذخایر بدهیهای احتمالی که استاندارد شماره 4 مصوب سازمان حسابرسی می باشد در رابطه با الزامات  شناسایی و افشاء ذخایر بدهیهای ...

بیشتر بخوانید
استاندارد حسابداری درآمد عملیاتی

استاندارد حسابداری درآمد عملیاتی

استاندارد حسابداری درآمد عملیاتی  استاندارد حسابداری شماره 3 استاندارد حسابداری درآمد عملیاتی که استاندارد شماره 3 مصوب سازمان حسابرسی می باشد در رابطه با الزامات  شناسایی و افشاء درآمد عملیاتی در واحد های تجاری می پردازد . متن کا...

بیشتر بخوانید
استاندارد حسابداری صورت جریانهای نقدی

استاندارد حسابداری صورت جریانهای نقدی

استاندارد حسابداری صورت جریانهای نقدی  استاندارد حسابداری شماره 2 (تجدیدنظرشده 1397) استاندارد حسابداری صورت جریانهای نقدی که استاندارد شماره 2 مصوب سازمان حسابرسی می باشد در رابطه با الزامات تهیه و ارائه صورت جریانهای نقدی در واح...

بیشتر بخوانید
استاندارد حسابداری ارائه صورتهای مالی

استاندارد حسابداری ارائه صورتهای مالی

استاندارد حسابداری ارائه صورتهای مالی  استاندارد حسابداری شماره 1 (تجدیدنظرشده 1397) استاندارد حسابداری ارائه صورتهای مالی که استاندارد شماره یک مصوب سازمان حسابرسی می باشد در رابطه با الزامات ارائه صورتهای مالی در واحد های تجاری ...

بیشتر بخوانید