موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
مراحل ثبت نام مالیاتی

مراحل ثبت نام مالیاتی

مراحل ثبت نام مالیاتی مراحل ثبت نام مالیاتی براساس رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی به صورت تمام الکترونیکی بوده و  نیاز به حضور فیزیکی در ادارات مالیاتی  ندارد . ثبت نام الکترونیک درنظام مالیاتی  دارای ۱۲ محور بوده که در ۴۵ مرحله...

بیشتر بخوانید
حد نصاب معاملات کوچک

حد نصاب معاملات کوچک

حد نصاب معاملات کوچک حد نصاب معاملات کوچک برای سنوات ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۲۱ به شرح زیر اعلام گردید : در اجرای مفاد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی موضوه تبصره (۳) م...

بیشتر بخوانید
تکالیف مفاصا حساب تامین اجتماعی

تکالیف مفاصا حساب تامین اجتماعی

تکالیف مفاصا حساب تامین اجتماعی تکالیف مفاصا حساب تامین اجتماعی شامل اهمیت و چگونگی دریافت ان براساس بخشنامه تنقیح و تخلیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران درخصوص کلیه کارفرمایان در چهارچوب ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (۳۸) و (۴۱) ق...

بیشتر بخوانید
حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی

حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی

حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی به منظور محاسبه حق بیمه قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی براساس بخشنامه تنقیح و تخلیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران درخصوص کلیه کارفرمایان در چهارچوب ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (۳۸) و (۴۱) قانون...

بیشتر بخوانید
حق بیمه قرارداد های پیمانکاری عمرانی

حق بیمه قرارداد های پیمانکاری عمرانی

حق بیمه قرارداد های پیمانکاری عمرانی در خصوص حق بیمه قرارداد های پیمانکاری عمرانی در اجرای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی و به منظور کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار و مقاطعه کاران، واحدهای ...

بیشتر بخوانید
تشکیل پرونده تامین اجتماعی

تشکیل پرونده تامین اجتماعی

تشکیل پرونده تامین اجتماعی تشکیل پرونده تامین اجتماعی بر اساس بخشنامه تنقیح و تخلیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران درخصوص کلیه کارفرمایان در چهارچوب ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی که جایگزین مجموعه بخ...

بیشتر بخوانید
ارزش منصفانه

ارزش منصفانه

ارزش منصفانه منظور از ارزش منصفانه در دستورالعمل مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در رابطه با چگونگی ترتیبات رسیدگی موضوع ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم چیست ؟ ارزش منصفانه : مبلغی است که خریداری مط...

بیشتر بخوانید
معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات

معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات

معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات در نتیجه هشتادمین نشست کمیته ی حمایت از کسب و کار ، معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات با حضور محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطرح و تایید گردید و متعاقبا بخشنامه ...

بیشتر بخوانید
نکات بخشودگی جرایم مالیاتی

نکات بخشودگی جرایم مالیاتی

نکات بخشودگی جرایم مالیاتی نکات بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱  مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ راجع به بخشودگی کلیه جرائم مالیاتی قابل بخشش به شرح زیر می باشد : ۱-بخشودگی جرائم در راستای بخشنامه مزبور صرفا در خصوص اشخاص حق...

بیشتر بخوانید
cropped-favico.png

روش ثبت موجودی کالا

روش ثبت موجودی کالا روش ثبت موجودی کالا در حسابداری به منظور مشخص نمودن نحوه ثبت خرید و مصرف موجودی کالا مورد استفاده قرار می گیرد .  لازم به توضیح است به این منظور  ( روش ثبت موجودی کالا  ) دو روش  شامل  سیستم ثبت ادواری موجودی ک...

بیشتر بخوانید