موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

آرشیو برای دسته بندی: مطالب مفید

مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش

مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش

مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش براساس بخشنامه شماره: ۲۶۸/۳۱۰۹۲/د  مورخ اول مهر ماه ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی  و در راستای اجرای ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تبص...

بیشتر بخوانید
معافیت حق تمبر

معافیت حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم

معافیت حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم اهم موارد قابل ذکر درخصوص معافیت حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم و همچنین موارد عدم شمول پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم  به شرح زیر می باشد ...

بیشتر بخوانید
اشخاص مجاز به حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی

اشخاص مجاز به حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی

اشخاص مجاز به حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی اشخاص مجاز به حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از :شخص مودی (درمورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمـی ) ، وکیل مودی با ارائه وکالت نامه رس...

بیشتر بخوانید
معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در سنوات اخیر معافیت مناطق آزاد از مالیات  و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالاها و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی منشا مناقشات فراو...

بیشتر بخوانید
شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی شورای عالی مالیاتی  درمقام  مرجع عالی دادخواهی مالیاتی  دارای وظایف مهم و تاثیر گذار می باشد  و در برخی موارد نیز به عنوان بازوی مشورتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد به شمار می آید. براساس مفاد قانون...

بیشتر بخوانید
اشخاص مشمول معاملات فصلی کدامند

اشخاص مشمول معاملات فصلی کدامند

اشخاص مشمول معاملات فصلی کدامند از نکات قابل توجه در مباحث مالیاتی توجه به این نکته می باشد که اشخاص مشمول معاملات فصلی کدامند  . براساس مفاد ماده ۹ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ سه دسته ...

بیشتر بخوانید
مالیات ارزش افزوده واردات

مالیات ارزش افزوده واردات ( نظر معاونت ارزش افزوده )

مالیات ارزش افزوده واردات ( نظر معاونت محترم ارزش افزوده ) پیرو نامه شماره  ۴۰۰/۲۶۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ معاونت محترم مالیات بر ارزش افزوده ، شرایط مالیات ارزش افزوده واردات به شرح زیر تبیین گردیده است : به استناد مقررات موضوع تبصره ...

بیشتر بخوانید
تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105

تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون

تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱  درخصوص تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱  لازم به توضیح است ،   طبق ردیف ۲ بند (ج) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مور...

بیشتر بخوانید
نکات مهم بخشودگی جرائم مالیاتی

نکات مهم بخشودگی جرائم مالیاتی

نکات مهم بخشودگی جرائم مالیاتی نکات حائز اهمیت در خصوص بخشنامه شماره ۴۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۰۸/۵/۱۳۹۸ راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش براساس دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به شرح زیر می باشد : ۱-بخشودگی جرائم در را...

بیشتر بخوانید
معافیت مالیاتی صادرات نرم افزار

معافیت مالیاتی صادرات نرم افزار

معافیت مالیاتی صادرات نرم افزار در خصوص مباحث معافیت مالیاتی صادرات نرم افزار  برگرفته از مفاد نامه دفتر فنی مالیاتی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اهم موارد قابل ذکر به شرح زیر می باشد : طبق ماده ۱۴۹ اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴...

بیشتر بخوانید