موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
نحوه ثبت اعتراض الکترونیکی مالیاتی

نحوه ثبت اعتراض مالیاتی به صورت الکترونیکی

نحوه ثبت اعتراض مالیاتی به صورت الکترونیکی در خصوص نحوه ثبت اعتراض مالیاتی باید گفت با توجه به توسعه صورت گرفته در زمینه زیر ساختهای الکترونیکی سازمان امور مالیاتی ، نحوه ثبت اعتراض مالیاتی به صورت الکترونیکی مقدور می باشد . مراح...

بیشتر بخوانید
هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری

هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری از نظر قانون مالیاتی

هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری از نظر قانون مالیاتی هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری را می توان آن دسته از هزینه هایی دانست که سازمان تامین اجتماعی در زمان ارائه مفاصا حساب قراردادها ، براساس ضرایب مشخص و مبتنی بر بخشنامه های موضو...

بیشتر بخوانید
نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی

نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی

نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان حقیقی و حقوقی بر اساس مواد 97 و 106 قانون مالیاتهای مستقیم؛ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، به ا...

بیشتر بخوانید
مراحل ارسال اظهارنامه مالیاتی

مراحل ارسال اظهارنامه مالیاتی

مراحل ارسال اظهارنامه مالیاتی مراحل ارسال اظهارنامه های مالیاتی براساس سامانه جدید سازمان امور مالیاتی  به شرح زیر می باشد: مرحله اول :  ورود به سامانه در این مرحله مودیان مالیاتی می بایستی با استفاده از  نام کاربری و کلمه عبور در...

بیشتر بخوانید
معافیت مالیات ارزش افزوده کشاورزی

معافیت مالیات ارزش افزوده کشاورزی

معافیت مالیات ارزش افزوده کشاورزی معافیت مالیات ارزش افزوده کشاورزی براساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400/10/13 توسط سازمان امور مالیاتی به شرح زیر تبیین گردید : معافیت های قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده برای محصول...

بیشتر بخوانید
نحوه پرداخت مالیات خودرو لوکس

نحوه پرداخت مالیات خودرو لوکس

نحوه پرداخت مالیات خودرو لوکس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه پرداخت مالیات خودرو لوکس (  مالیات بر جمع ارزش خودروهای تحت تملک اشخاص ) سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس اطلاعات دریافتی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ا...

بیشتر بخوانید
مشوق های مالیاتی انتشاراتی، مطبوعاتی

مشوق های مالیاتی انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری

مشوق های مالیاتی برای فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری مشوق های مالیاتی برای فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری براساس قوانین و مقررات  مالیاتی به شرح زیر می باشد : بند (ل) ماده 139 قانون مالی...

بیشتر بخوانید
نحوه پرداخت مالیات واحدهای مسکونی خالی

نحوه پرداخت مالیات واحدهای مسکونی خالی

اطلاعیه نحوه پرداخت مالیات واحدهای مسکونی خالی اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه پرداخت مالیات واحدهای مسکونی خالی (  مالیات بر واحدهای مسکونی خالی )  سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهر...

بیشتر بخوانید
نکات مهم درخصوص مالیات تراکنش بانکی

نکات مهم درخصوص مالیات تراکنش بانکی

نکات مهم درخصوص مالیات تراکنش بانکی در اینجا نکات مهم درخصوص مالیات تراکنش بانکی براساس رای مورخ 1399/11/17 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری  را جهت استفاده کلیه اشخاص یاد آور می شویم .مودیان مالیاتی بایستی این موارد ر...

بیشتر بخوانید
گروه بندی مشاغل

گروه بندی مشاغل جدید

گروه بندی مشاغل گروه بندی مشاغل براساس مفاد ماده 2 آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها ( موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم )  بر مبنای حجم و یا نوع فعالیت به سه گروه...

بیشتر بخوانید