موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
شماره اقتصادی جدید

شماره اقتصادی جدید

شماره اقتصادی جدید ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه ی استفاده از آن براساس اعلام سازمان امور مالیاتی به شرح زیر می باشد :   در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به ضرورت تخصیص و ب...

بیشتر بخوانید
دستورالعمل سقف تراکنش بانکی

دستورالعمل سقف تراکنش بانکی

دستورالعمل سقف تراکنش بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل سقف تراکنش بانکی اشخاص را صادر نمود . به موجب دستورالعمل یاد شده برای میزان واریز وجوه به حساب چهار دسته از اشخاص شامل بازنشتگان ، مستمری بگیران ، بیکاران و شرک...

بیشتر بخوانید
اقلام مقایسه ای در صورتهای مالی تلفیقی

اقلام مقایسه ای در صورتهای مالی تلفیقی

اقلام مقایسه ای در صورتهای مالی تلفیقی براساس پاسخ به پرسشهای فنی توسط کمیته فنی سازمان حسابرسی درخصوص اقلام مقایسه ای در صورتهای مالی تلفیقی به شماره 125 مورخ  1401/03/09 راهنمایی گردیده درصورتی که یک واحد تجاری برای اولین بار به...

بیشتر بخوانید
ضرایب مالیاتی سال 1400

ضرایب مالیاتی سال 1400

ضرایب مالیاتی سال 1400 درخصوص ضرایب مالیاتی سال 1400 باید گفت براساس قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب 1394/04/31 از ابتدای سال 1398 نحوه رسیدگی برمبنای علی الراس خذف گردید لذا سازمان امور مالیاتی برای سنوات 1398 به بعد دفترچه ضرایب صا...

بیشتر بخوانید
انحراف در بهای تمام شده

علل انحراف در بهای تمام شده

علل انحراف در بهای تمام شده این سوال که آیا انحراف در بهای تمام شده اساسا لازم است بررسی شوند ، یک سوال اساسی است. انحراف یک پرسش است نه یک پاسخ. تصمیم گیری پیرامون بررسی علت و منشا انحرافات  و به دنبال آن ،تصمیم گیری راجع به انجا...

بیشتر بخوانید
مهلت اعتراض به آرای دیوان عدالت اداری

مهلت اعتراض به آرای دیوان عدالت اداری

مهلت اعتراض به آرای دیوان عدالت اداری درخصوص مهلت اعتراض به آرای دیوان عدالت اداری باید گفت براساس  دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت اداری سه ماه و...

بیشتر بخوانید
نحوه ثبت اعتراض الکترونیکی مالیاتی

نحوه ثبت اعتراض مالیاتی به صورت الکترونیکی

نحوه ثبت اعتراض مالیاتی به صورت الکترونیکی در خصوص نحوه ثبت اعتراض مالیاتی باید گفت با توجه به توسعه صورت گرفته در زمینه زیر ساختهای الکترونیکی سازمان امور مالیاتی ، نحوه ثبت اعتراض مالیاتی به صورت الکترونیکی مقدور می باشد . مراح...

بیشتر بخوانید
هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری

هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری از نظر قانون مالیاتی

هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری از نظر قانون مالیاتی هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری را می توان آن دسته از هزینه هایی دانست که سازمان تامین اجتماعی در زمان ارائه مفاصا حساب قراردادها ، براساس ضرایب مشخص و مبتنی بر بخشنامه های موضو...

بیشتر بخوانید
نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی

نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی

نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان حقیقی و حقوقی بر اساس مواد 97 و 106 قانون مالیاتهای مستقیم؛ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، به ا...

بیشتر بخوانید
مراحل ارسال اظهارنامه مالیاتی

مراحل ارسال اظهارنامه مالیاتی

مراحل ارسال اظهارنامه مالیاتی مراحل ارسال اظهارنامه های مالیاتی براساس سامانه جدید سازمان امور مالیاتی  به شرح زیر می باشد: مرحله اول :  ورود به سامانه در این مرحله مودیان مالیاتی می بایستی با استفاده از  نام کاربری و کلمه عبور در...

بیشتر بخوانید