موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
اعتراض در هیات ماده 251 مکرر

اعتراض در هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم

اعتراض در هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم درخصوص اعتراض در هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم لازم به توضیح است،   در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد ...

بیشتر بخوانید
عدم صدور صورتحساب الکترونیکی

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی عدم صدور صورتحساب الکترونیکی موجب تعلق جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر می باشد: عدم صدور صورتحساب های الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون ص...

بیشتر بخوانید
مالیات نرخ صفر

مالیات نرخ صفر

مالیات نرخ صفر مالیات نرخ صفر چیست و در خصوص کدام مودیان مالیاتی موضوعیت دارد . لازم به ذکر از منظور از مالیات با نرخ صفر عدم الزام مودی به رعایت قوانین و مقررات نبوده و این تنها  روشی است که مودیانِ  مشمول آن ضمن اینکه مکلف به تس...

بیشتر بخوانید
نحوه پرداخت ارزش افزوده پیمانکاری

نحوه پرداخت ارزش افزوده پیمانکاران

نحوه پرداخت ارزش افزوده پیمانکاران درخصوص نحوه پرداخت ارزش افزوده پیمانکاران و شرکتهای فعال در زمینه های پیمانکاری مدیریت کل حسابداری ، وصول و استرداد سازمان امور مالیاتی پیرو نامه دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به شرح زیر اع...

بیشتر بخوانید
مالیات ارزش افزوده خدمات بیمه

مالیات ارزش افزوده خدمات بیمه تکمیلی

مالیات ارزش افزوده خدمات بیمه تکمیلی درخصوص مالیات ارزش افزوده خدمات بیمه های درمان تکمیلی در تاریخ 1401/09/08 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی براساس نامه مدیر کل امور مالیاتی مودیان متوسط  به شرح زیر اعلام نظر نموده است : مدیر کل محتر...

بیشتر بخوانید
تسویه حق سنوات خدمت

تسویه حق سنوات خدمت

تسویه حق سنوات خدمت درخصوص تسویه حق سنوات خدمت کارگران در تاریخ 1401/09/23 نظریه مشورتی توسط مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر صادر گردید : نظریه مشورتی شماره 3 اداره کل روابط کار و جبران خ...

بیشتر بخوانید
نحوه ابلاغ و قطعیت بدهی مالیاتی

نحوه ابلاغ و قطعیت بدهی مالیاتی

نحوه ابلاغ و قطعیت بدهی مالیاتی درخصوص نحوه ابلاغ و قطعیت بدهی مالیاتی نظر ریاست مرکز دادرسی مالیاتی به شرح زیر در تاریخ 1401/09/21 برای مدیران دادرسی مالیاتی اعلام گردید : با عنایت به طرح برخی ابهامات در خصوص صلاحیت هیات حل اختلا...

بیشتر بخوانید
ملاک پذیرش اظهارنامه مالیاتی

ملاک پذیرش اظهارنامه مالیاتی

ملاک پذیرش اظهارنامه مالیاتی براساس نامه مورخ 1401/06/21 دادستان انتظامی مالیاتی ملاک پذیرش اظهارنامه مالیاتی مودیان تبیین گردید . مطابق نظر ایشان مادامی که مستندات و دلایل متقن مبتنی بر قضاوت حرفه ای برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی...

بیشتر بخوانید
شماره اقتصادی جدید

شماره اقتصادی جدید

شماره اقتصادی جدید ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه ی استفاده از آن براساس اعلام سازمان امور مالیاتی به شرح زیر می باشد :   در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به ضرورت تخصیص و ب...

بیشتر بخوانید
دستورالعمل سقف تراکنش بانکی

دستورالعمل سقف تراکنش بانکی

دستورالعمل سقف تراکنش بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل سقف تراکنش بانکی اشخاص را صادر نمود . به موجب دستورالعمل یاد شده برای میزان واریز وجوه به حساب چهار دسته از اشخاص شامل بازنشتگان ، مستمری بگیران ، بیکاران و شرک...

بیشتر بخوانید