موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 10

ماده 10– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.[1] 1. به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد10 و 11)، حذف شد. البته به موجب بن...

بیشتر بخوانید
ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 11

ماده 11– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.[1] 1. به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد10 و 11)، حذف شد. البته به موجب بن...

بیشتر بخوانید