موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

آرشیو برای دسته بندی: بخشنامه های تامین اجتماعی

دستمزد سال 1400

دستمزد سال ۱۴۰۰

دستمزد سال ۱۴۰۰ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ مشخص شد . براساس دویست و نود و هفتمین مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد برای  ۱۴۰۰ معادل ۳۹ درصد افزایش یافت . براساس مصوبه مذکور مبنای پرداخت دستمزد سال آینده به شرح زیر می باشد : د...

بیشتر بخوانید
بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات

بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات

بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات براساس بخشنامه ۶۸۲ فنی سازمان تامین اجتماعی چگونگی بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام گردید . بخشنامه مربوط به بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات به شرح زیر می باشد : ...

بیشتر بخوانید
بیمه دانشجویان دانشگاهها

بیمه دانشجویان دانشگاهها

بیمه دانشجویان دانشگاهها براساس مفاد بخشنامه ۶۸۵ امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماهی چگونگی بیمه دانشجویان دانشگاهها تبیین گردید . متن بخشنامه مربوطه به شرح زیر می باشد : بیمه دانشجویان دانشگاهها به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه به...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/12 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۱۲ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۱۲ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۱۲ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع معافیت قراردادهای دانش‌بنیان از ضرایب حق بیمه قراردادها توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه ۱۴/۱۲ جدید د...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۱۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۱۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۱۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه ۱۴/۱۱ جدید...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/10 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد ...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/9 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/8 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۸ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۸ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۸ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه ۱۴/۸ جدید درآمد به شر...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/7 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی ، صنعتی ، و فنی دائمی ( ثابت)  توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پردا...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/6 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۶ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۶ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۶ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادن توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه ۱۴/۶ جدید در...

بیشتر بخوانید