موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

با عنایت به مفاد قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 14/10 سازمان تامین اجتماعی  و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده ۴١ قانون یاد شده  و همچنین براساس  تصویب پیشنهاد اصلاحی سازمان تامین اجتماعی  در رابطه با  نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی مقررگردیده است :

  • حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً براساس قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوب ١٣٧٩) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می نمایند ، معادل چهار درصد (۴%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می گردد.»

لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل براساس بخشنامه 14/10  الزامی است :

١- حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب ١٨‏/٢‏/١٣٧٩ راساٌ پرداخت می نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه( معادل هفت سی و ششم حق بیمه) می باشد.

تذکر١: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خودمالک طبق بند ١ به منزله ارسال لیست بوده و می بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد.

تذکر٢: رانندگانی که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف میباشند طبق مواد ٢٨ و ٣۶ و با رعایت ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی مربوطه، لیست و حق‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.

٢- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می گیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ ٢۴‏/١‏/١٣٧٠ شورایعالی تامین اجتماعی و طبق بند ١‏-٣ قسمت “ب” بخش دوم بخشنامه ١۴ درآمد محاسبه و مطالبه می گردد .

٣- ‏جریمه تاخیر تادیه حق بیمه نسبت به مابه التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاهها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه ٢١ جدید درآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد.

۴- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزارهای مرتبط با این دستور اداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید.

برای دانلود بخشنامه 14/10 جدید درآمد تامین اجتماعی بر روی لینک زیر کلیلک فرمایید :

بخشنامه 10-14 تامین اجتماعی

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *