موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
نحوه رسیدگی مالیات عملکرد 1398

نحوه رسیدگی مالیات عملکرد 1398

نحوه رسیدگی مالیات عملکرد 1398

نحوه رسیدگی مالیات عملکرد 1398

نحوه رسیدگی مالیات عملکرد 1398 در راستای  اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب  1394/04/31  برای عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل براساس بخشنامه شماره 200/99/508 مورخ 1399/03/07  به شرح زیر می باشد :

موضوع : نحوه انتخاب مؤدیان برای حسابرسی پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ 2/05/1397 می باشد .

نظر به اهمیت اجرای دقیق تر مفاد ماده (97)  قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31  به منظور انتخاب مؤدیان برای حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که سال مالی آنها از 27/05/1397 و به بعد شروع شده است ، به شرح ذیل مقرر می دارد :

1)با عنایت به مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 ، نظر به اینکه شناسایی و ثبت نام اشخاص حقوقی صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی وابسته به مکان فعالیت و هویت صاحب یا صاحبان فعالیت شغلی می باشد ، لذا مؤدیانی که تا پایان سال 1397 به دلایلی از جمله واگذاری محل فعالیت ، اعلام تعطیلی کسب و کار ، ( تعلیق دائم یا موقت فعالیت )، تخریب محل فعالیت و فوت مؤدی که منتج به غیر فعالی شده کد رهگیری ثبت نام آنها شده است ، الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1398 ندارند،

“مودیانی که در سال 1398 فعالیت نداشته اند الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1398 ندارند”

بنابراین ، مأموران مالیاتی حوزه کاری شناسایی و ثبت نام مؤدیان ، فهرست این قبیل مؤدیان منضم به کد رهگیری ثبت نام آنها را با رعایت مقررات حداکثر تا تاریخ 1399/05/25 در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام درج و مودی را غیرفعالی نمایند . همچنین معاونت فناوری های مالیاتی ضمن اتخاذ تدابیر لازم ، مؤدیان مذکور را از فهرست مؤدیان مشمول تولید اظهارنامه برآوردی برای عملکرد سال 1398 خارج می نمایند .

در اجرای حکم مذکور در صدر این بند ، صاحبان مشاغلی که در طی سال 1398 اقدام به تغییر محل فعالیت خود نموده اند ، مکلف به ثبت نام جدید برای محل فعالیت جدید بوده و برای عملکرد سال 1398 مکلف به ارائه اظهارنامه مجزا ، حسب مورد برای هریک از فعالیت های خود در مکان های مجزا و به نسبت مدت اشتغال در هر محل ، خواهند بود . بدیهی است که این حکم در خصوص مؤدیان موضوع تبصره های (1) و (3) ماده (3) آیین نامه مزبور جاری نمی باشد .

2)با عنایت به تصریح قانون گذار مبنی بر تکلیف سازمان به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مکتسبه از طرح جامع مالیاتی برای مؤدیانی که از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی و مطابق مقررات اجتناب نموده اند ، با استناد به ماده (22) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 ، لازم است مأموران مالیاتی حوزه کاری شناسایی و ثبت نام مؤدیان با استناد به مواد (18) الی (20) آیین نامه مذکور ، حداکثر تا تاریخ 25/05/1399 نسبت به شناسایی و ثبت نام اشخاصی که لغایت پایان سال 1398 براساس اطلاعات موجود در سامانه های اطلاعاتی سازمان و یا اطلاعات مکتوب واصله به ادارات مالیاتی ، دارای فعالیت بوده لیکن در نظام مالیاتی کشور فاقد ثبت نام می باشند ،

” کلیه مودیانی که در سال 1398 دارای فعالیت بوده اند بایستی در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام نمایند “

در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام اقدام نمایند .همچنین مأموران مالیاتی حوزه کاری مذکور موظفند آن بخش از مؤدیانی که در سامانه های تک منبعی سازمان دارای سابقه بوده و در سال 1398 دارای فعالیت بوده اند ،لیکن به هر دلیلی تاکنون در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام ، ثبت نام نشده اند ، را در سامانه مذکور ثبت نام نمایند . معاونت فناوری های مالیاتی نیز موظف است بستر لازم به منظور یکپارچگی سامانه ثبت نام را ایجاد و با همکاری ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت نام مؤدیان در سایر سامانه های سازمان اقدام نمایند .

بدیهی است در فرآیند تکمیل ثبت نام مؤدیان در سامانه های نوین مالیاتی ( حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1399) ، وضعیت الزام به تسلیم انواع اظهارنامه های مالیاتی مؤدیان موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ، میبایستی توسط مأموران مالیاتی و معاونت فناوری های مالیاتی ، حسب مورد اعمال شود .مدیران کل امور مالیاتی ضمن نظارت دقیق بر اجرای صحیح فرآنیدهای موضوع بند (1) و (2) این دستورالعمل موظف می باشند تأییدیه اتمام فرآیند های مذکور را به صورت مکتوب و در بازه زمانی تعیین شده به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نمایند .

3)با توجه به عدم تسری حکم ماده (97) قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات بر ارزش افزوده ، معاونت فناوری های مالیاتی حداکثر ظرف یک ماه پس از سررسید انقضا و یا مهلت اعلامی طی بخشنامه های سازمان ، اقدامات لازم به منظور بارگذاری اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دوره های عملکرد سال 1398 ارائه شده توسط مؤدیان را به نحوی فراهم نماید که امکان انجام فرآیند حسابرسی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پرونده های مالیاتی صادر کنندگان از ابتدای تیر ماه سال جاری توسط ادارات امور مالیاتی فراهم شود .

” تکالیف معاونت فناوری های مالیاتی درخصوص  نحوه رسیدگی مالیات عملکرد 1398 “

4)معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت 45 روز پس از دریافت تأییدیه موضوع بند (2) این دستورالعمل ، ترتیبات لازم به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور اوراق تشخیص مالیات برآوردی مبتنی بر الگوها و قواعد ارائه شده از سوی معاونت حقوقی و فنی مالیاتی را به صورت سیستمی برای آن دسته از مؤدیانی که تا موعد مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمی نمایند ، در سامانه های نوین مالیاتی به عمل آورد . ادارات کل امور مالیاتی مکلف خواهند بود اوراق تشخیص مالیات صادره در اجرای این بند را حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور به مؤدیان ذی ربط ابلاغ نمایند ( به استثنای اوراقی که در راستای ابلاغ الکترونیکی ، مستقیماً از طریق معاونت فناوری های مالیاتی بصورت الکترونیکی ابلاغ می شوند ).

بدیهی است در صورتی که امکان تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات متعلق ، به صورت سیستمی برای هر یک از مؤدیان موضوع این بند میسر نشود ، معاونت فناوری های مالیاتی ظرف مدت تعیین شده مذکور موظف است تمهیدات سیستمی لازم به منظور اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی  برای این قبیل مؤدیان توسط مأموران مالیاتی حوزه کاری حسابرسی را فراهم نماید. معاونت درآمد های مالیاتی موظف است برنحوه اجرای این بند نظارت کامل را به عمل آورده  گزارش روند پیشرفت اقدامات را به شورای معاونان سازمان ارائه نماید.

” معاونت فناوری های مالیاتی موظف است سامانه سنجش ریسک مؤدیان را فعال نماید “

5)معاونت فناوری های مالیاتی موظف است براساس معیارهای ریسک منتخب سازمان که از مدل و مجموعه معیارهای ریسک  تأیید معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تعیین خواهند شد ، سامانه سنجش ریسک مؤدیان را فعال نموده و رتبه ریسک مؤدیان اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که در مهلت مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نموده اند را حداکثر ظرف مهلت (45 ) روز پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی هر منبع تعیین و گزارش آماری آن را به صورت محرمانه به معاونت درآمدهای مالیاتی ارسال نماید .

” تکالیف معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص  نحوه رسیدگی مالیات عملکرد 1398 “

6)معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است در اجرای مفاد ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 حداکثر ظرف (15) روز از سررسید تسلم اظهارنامه مالیاتی هر منبع ، فهرست مؤدیانی که فارغ از رتبه ریسک احرازی برای حسابرسی مالیاتی اتخاب م یوشند را به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نماید . معاونت فناوردی های مالیاتی نیز موظف است برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی ، حداکثر ظرف (15) روز پس از دریافت فهرست مذکور ، نسبت به بارگذاری اظهارنا مهای مالیاتی مؤدیان موضوع این فهرست به منظور انجام فرایند حسابرسی توسط مأموران مالیاتی ذی صلاح اقدام و مراتب را با ذکر مشخصات هویتی مؤدیان به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید .

همچنین معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مهلت (15) روز پس از دریافت گزارش موضوع بند (5)  این دستورالعمل ، نسبت به ارائه پیشنهاد محدوده درجه ریسک هریک از طبقات رتبه بندی ریسک مؤدیان ( ریسک بالا ، ریسک متوسط و ریسک پایین ) به همراه تعداد مؤدیان مشمول هریک از طبقات مذکور به تفکیک اشخاص حقوقی صاحبان مشاغل ( برای هر اداره کل به تفکیک ) به شورای معاونان سازمان اقدام  حداکثر ظرف مدت (7) روز پس از دریافت مصوبه شورای معاونان سازمان در خصوص تعیین محدوده رتبه بندی ریسک مؤدیان ، آن را به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نماید .

در ادامه بخشنامه نحوه رسیدگی مالیات عملکرد 1398 آمده است :

7)معاونت فناوری های مالیاتی حداکثر ظرف (10) روز پس از دریافت محدوده مصوب رتبه بندی ریسک مؤدیان موضوع بند (6) این دستورالعمل ، نسبت به اعمال آن در سامانه های نوین سازمان اقدام تا مؤدیان مشمول حسابرسی مالیاتی به طور مستقیم  خودکار در انباره حسابرسی ادارات امور مالیاتی ذی ربط قرار گیرند .علاوه بر مؤدیانی که به طور سیستمی و بر اساس محدوده رتبه بندی ریسک نعییت شده ، برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند ،

برای اجرای کامل حکم ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 و به منظور تعیین میزان روایی و اعتبار عملکرد سامانه تعیین رتبه ریسک مؤدیان و انجام تنظیمات و تغییرات لازم برای تکمیل تدریجی این سامانه ، معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است حداکثر ظرف یک ماه ، فهرستی از مؤدیان مالیاتی هر اداره کل امور مالیاتی که به دلیل رتبه ریسک پایین برای حسابرسی انتخاب نشده اند ( حداکثر تا سقف پنج درصد مؤدیان کم ریسک ) را به صورت نمونه تصادفی و یا انتخابی و مبتنی بر موضوع فعالیت ، تهیه و به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نماید .

معاونت مذکور نیز موظف است در بازه زمانی مقرر اقدام لازم برای قرار دادن مؤدیان موضوع این فهرست در انباره حسابرسی اداره امور مالیاتی ذی ربط را به عمل آورد . گزارش نتایج حاصل از حسابرسی تمامی مؤدیان به همراه میزان مالیات های ابرازی و قطعی شده ، به عنوان بازخورد کنترلی عملکرد سامانه سنجش ریسک در اختیار معاونت حقوقی و فنی مالیاتی قرار خواهد گرفت .

” اوراق مالیاتی تعدادی از مودیان به صورت سیستمی صادر خواهد شد “

8) در اجرای مفاد ماده (24) آیین نامه اجرایی مضووع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 ، معاونت فناوری های مالیاتی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که از ابتدای دی ماه سال جاری اوراق قطعی مالیات عملکرد سال 1398 مؤدیانی که برای حسابرسی مالیات انتخاب نشده اند ( مؤدیان با رتبه ریسک پایین ) توسط سامانه های نوین سازمان به صورت سیستمی و بر اساس درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و حسب مورد با اعمال جرایم دیرکرد پرداخت مالیات ، صادر شود . در اجرای این بند ، رسیدگی به مالیات حقوق و سایر مالیات های تکلیفی ونحوه اجرای مقررات ماده (169 ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مؤدیانی که برای حسابرسی مالیاتی انتخاب نمی شوند ، فاقد موضوعیت می باشد .

بدیهی است این موضوع در خصوص آن بخش از مؤدیان مالیاتی که به صورت مستند یا براساس گزارش های دریافتی از سامانه های مالیات حقوق ، مالیات های تکلیفی و معاملات فصلی ، عدم انجام تکلیف مقرر توسط ایشان محرز می شود ، نافذ نبوده و مسئول حوزه کاری حسابرسی موظف است در اجرای تبصره(1) ماده (24) آیین نامه موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 نسبت به انتخاب این قبیل مؤدیان برای حسابرسی مالیاتی همان منبع ، اقدام مقتضی را به عمل آورد . این حکم در مورد مؤدیانی که به صورت سیستمی برای حسابرسی مالیاتی انتخاب نشده اند اما حسب اطلاعات متقن و مستند واصله به ادارت امور مالیاتی ، لزوم حسابرسی مالیاتی آنها مورد پذیرش مسئول حوزه کاری حسابرسی قرار می گیرد نیزلازم اجرا می باشد .

“درخصوص پرونده های انتخابی ترتیب حسابرسی مالیاتی باید رعایت گردد “

معاونت فناوری های مالیاتی موظف است ، تمهیدات سیستمی لازم به منظور انجام فرآیندهای فوق را فراهم نماید . مأموران مالیاتی حوزه کاری خدمات مؤدیان به منظور انجام وظایف محوله در اجرای مفاد ماده (40) آیین نامه موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 و به منظور بهره مندی مؤدیان از مزایا و مشوق های قانونی ، موظف می باشند کلیه اوراق قطعی مالیات را حداکثر ظرف دو ماه پس از صدور  اوراق قطعی مالیاتی به مؤدیان ذی ربط ابلاغ نمایند . ( به استثنای اوراقی که در راستای ابلاغ الکترونیکی ، مستقیماً از طریق معاونت فناوری های مالیاتی بصورت الکترونیکی ابلاغ می شوند .

9) نظر به اجرای صحیح مفاد ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای کلیه  اظهارنامه های مالیاتی که در اجرای مفاد بند های ( 4)،(6) ،(7) و (8) این دستورالعمل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب می شوند ، ضمن تأکید بر الزامی بودن رعایت ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219)  قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب  31//04/1394 برای کلیه حسابرسان مالیاتی و اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی ، با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره 60694/230/ د مورخ 26/11/1398 ، یادآور می وشد در زمان حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ، ارجاع پرونده مالیاتی مؤدیان به هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیات های مستقیم پیش از اصلاحیه 1394/04/31 ، موضوعیت نخواهد داشت .

” تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشارکت های مدنی “

10) در ارتباط با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشارکت های مدنی ، نظر به اینکه تعیین تکلیف زمانی از حیث نحوه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشارکتی به صورت قهری و یا اختیاری در نفاد بند (6) ماده (43) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 احصاء شده است ، لذا معاونت فناوری های مالیاتی مکلف است در بازه زمانی دریافت اظهارنامه های عملکرد 1398 صاحبان مشاغل ، با برقراری ارتباطات وب سرویسی با اداره ثبت احوال ، از دریافت اظهارنامه های مشارکتی قهری که تاریخ فوت احدی از شرکای آن مشارکت ، قبل از سال 1398 می باشد ، جلوگیری نموده و با ثبت پیام خطا در زمان تسلیم اظهارنامه ، مؤدیان را در ارجای مفاد بند مذکور به تسلیم اظهارنامه مشارکت اختیاری هدایت نمایند .

در انتهای بخشنامه نحوه رسیدگی مالیات عملکرد 1398 آمده است  :

11)با عنایت به مفاد بند (7) ماده (43) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 ، نظر به اینکه در صورت فوت مؤدی دارای پرونده شغلی انفرادی در طی سال ، شماره اقتصادی پرونده مالیاتی  وی ابطال و وراث تنها امکان ارسال اظهارنامه و انجام کلیه فرایندهای مالیاتی تا زمان فوت متوفی را دارا می باشند ف لذا معاونت فناوری های مالیاتی مکلف است در بازه زمانی دریافت اظهارنامه های عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل ، با  بر قراری ارتباطات وب سرویسی با اداره ثبت احوال ، ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن ابطال شماره اقتصادی متوفی در تاریخ فوت ، اطلاع رسانی لازم به وراث به منظور انجام ثبت نام جدید در نظام مالیاتی به عنوان مشارکت اختیاری و ارائه اظهارنامه مالیاتی مشارکتی بابت مدت فعالیت از تاریخ فوت لغایت پایان سال 1398 علاوه بر ارائه اظهارنامه مالیاتی برای دوره حیات متوفی صورت پذیرد .

 

دستورالعمل نحوه رسیدگی مالیات عملکرد 1398

——————————————————————————————————————————–

برای دریافت مشاوره مالیاتی و نیز آگاهی کامل از قوانین موضوعه  با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

 

 

 

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...