طراحی سيستم بهای تمام شده

طراحی سیستم بهای تمام شده

امروزه  طراحی سیستم بهای تمام شده و در سایه آن دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیریت و توسعه ساز و کارهای تجارت در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد.

اهمیت این امر برای کلیه واحدهای اقتصادی که دارای  تنوع در ارائه خدمت و کالا باشند دارای اهمیت مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده کالا و  خدمات ، مستلزم طراحی یک طراحی سیستم بهای تمام شده مناسب و کارآ خواهد بود  تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات و کالاهای تولیدی باشد. در بخش های گوناگون کشور خصوصا در مراکز خدماتی تا بحال کمتر اقدامات عملی در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتها  انجام شده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.

مراحل طراحی ساختار بهای تمام شده  توسط موسسه خدمات حسابداری و مشاوره ارقام نگر  به اختصار به شرح ذیل می باشد:

1-تعریف پروژه شامل اهداف عالیه سازمان

2-تعیین حوزه تحت پوشش سیستم بهای تمام شده

3-بررسی امکانات شامل امکانات نرم افزاری سخت افزاری و نیروی انسانی

4-برآورد حجم پروژه و منابع مورد نیاز

5-تعیین تیم اجرایی (شامل کارشناسان مالی، مهندسین تولید و گروه برنامه نویس)

6-آشنا نمودن تیم اجرایی با وظایف و مسئولیت ها

7-اجرایی کردن پروژه شامل طراحی و استقرار مدل هزینه یابی

 

حال موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر با دارا بودن تجارب ارزنده درخصوص طراحی و  استقرار سیستم بهای تمام شده آماده ارائه هرگونه خدمات می باشد .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :

اطلاعات تماس :

88191482 – 021

88191483 – 021

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...