موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
دستورالعمل نحوه وصول مالیات

دستورالعمل نحوه وصول مالیات

دستورالعمل نحوه وصول مالیات

دستورالعمل نحوه وصول مالیات

ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران مالیاتی براساس دستورالعمل نحوه وصول مالیات شماره 53338/230/د مورخ 1399/11/19  طبق مقررات فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتی های مستقیم به شرح زیر می باشد :

 

موضوع: ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران براساس دستورالعمل نحوه وصول مالیات

نظر به اینکه پس از قطعیت بدهی ، وصول مطالبات قطعی با رعایت مقررات ، یکی از اولویت های سازمان جهت تحقق کامل درآمد های پیش بینی شده می باشد . و با توجه به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار ، وصول با اوصول مطالبات با درک شرایط موجود و رعایت حقوق و کرامت مودیان مورد تاکید می باشد لذا مقرر میدارد ادارات کل امورمالیاتی برای وصول مطالبات بالاخص مطالبات معوق موارد ذیل را رعایت نمایند :

  • پس از قطعیت بدهی ضمن تسریع در ابلاغ بدهی به مودی ( حداکثر ظرف مدت یک هفته )، در صورتیکه مودی بدهکار است ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیات های مستقیم (حداکثر ظرف 10 روز ) جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت و در صورتیکه بستانکار است در راستای درخواست مودی اقدام لازم به عمل آید .
  • چنانچه مودی ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید در مواردی که امکان صدور سیستمی برگ اجرائی در پایان مهلت قانونی فراهم نشده است ، حداکثر ظرف مهلت یک هفته ، برگ اجرائی ( برای اخطار به مودی به منظور پرداخت بدهی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی ) صادر و ابلاغ گردد.
  • در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر برگ اجرایی( یک ماه از تاریخ ابلاغ ) نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید ، اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات بارعایت مقررات فصل نهم باب چهارم ومفاد آیین نامه موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم از اموال مودی اعم از وجوه نقد ، خودرو ، املاک و .. نزد خود یا اشخاص ثالث به عمل آید .

” دستورالعمل نحوه وصول مالیات” 

1-3): توقیف اموال مودی مازاد بر بدهی و ده درصد اضافی موضوع ماده”211″ قانون مالیات های مستقیم و همچنین استثنائات موضوع ماده “212” قانون مزبور تخلف از مقررات محسوب می گردد و قابلیت پیگرد از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی را خواهد داشت .

2-3):وصول ده درصد اضافی موضوع ماده “211” قانون مالیات های مستقیم صرفاً در چاچوب تبصره (1) ماده “215” قانون مالیات های مستقیم و با رعایت رأی شماره 1551/4/30 مورخ 03/03/1374 شورای عالی مالیاتی مجاز است .

3-3) : در صورتیکه علی الرغم قطعیت بدهی ، مودی کماکان به بدهی قطعی اغتراض دارد و اعترا ض مودی باتوجه به دلایل و مستندات ارائه شده قابل طرح در مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت می باشد ، در موارد خاص با رعایت مقررات موضوعه از جمله مادهه “259” قانون مالیات های مستقیم و ماده “58” آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم اقدام لازم جهت دریافت تضامین لازم برای توقف اقدامات اجرایی تا صدور رای توسط مراجعه یاد شده به عمل آید .

4)در صورتیکه علیرغم انجام کلیه اقدامات اجرائی ، وصول بدهی از مودی میسر نشود با توجه به مسئولیت تضامنی مدیران و اعضای هیات مدیره موضوع ماده “198” قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه  شماره 84/99/210 مورخ 05/11/1399 معاونت فنی وحقوقی و دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 22/05/1399 این معاونت ، اقدام لازم جهت وصو بدهی از مدیران و اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات به عمل آید .

” براساس دستورالعمل نحوه وصول مالیات اگر  وصول بدهی از مودی میسر نشود ” 

  • ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده اجرایی نسبت به تقویت هیات های اجرایی برای وصول بدهی های قطعی بالاخص معوقات اقدام و پس از وصول مطالبات ابتدا اصل بدهی اعم از مالیات و عوارض را به ترتیب ، برای تمام دوره های و سال ها و سپس جرائم را تسویه نمایند.
  • با توجه به ظرفیت امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات از ظرفیت های اجرایی اداره کل تحت مدیریت خود استفاده نمایند و در صورتیکه اقدامات اجرایی به عمل آمده توسط اداره کل بی نتیجه مانده است و یا در موارد خاص استفاده از ظرفیت امور نیابت اجرایی ستاد ضروری می باشد ، لازم است اطلاعات کامل بدهی را به تفکیک دوره /سال ، اصل مالیات بر ارزش افزوده هر دوره ، اصل عوارض ارزش افزوده هردوره ، اصل مالیات هر سال در هریک از منابع ، جریمه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره ، جریمه عوارض ارزش افزوده هر دوره ، جریمه عوارض ارزش افزوده هر دوره ، جریمه مالیات هر سال در هریک از منابع ، ردیف درآمدی مربوطه و اموال شناسایی شده مودی و اطلاعات مدیران و اعضای هیات دیره با ذکر بازه زمانی مسئولیت و قطعیت بدهی برای اشخاص حقوقی را در برگ دستور بازداشت اموال درج و به همراه برگ اجرایی و برگ قطعی جهت بررسی واقدام به این معاونت ارسال نمایند و از ارسال مستقیم مکاتبات، رونوشت ،فکس و…به دفتر حسابداری ، وصول و استرداد مالیاتی و امور نیابت اجرایی خودداری نمایند . شایان ذکر است به مستندات ارسالی بدون رعایت مفاد این دستورالعمل ترتیب اثر داده نخواهد شد . دفتر حسابداری ووصول و استرداد مالیاتی موظف است مستندات ارسال شده فاقد شرایط یاد شده را عودت نماید .

” دستورالعمل نحوه وصول مالیات  ” 

  • دفتر حسابداری ، وصول و استرداد مالیاتی موظف است پس از ارجاع درخواست اداره کل توسط این معاونت ، مستندات موضوع بند (5) این دستورالعمل را بررسی و در صورت تایید مستندات مبانی قطعیت عدم امکان وصول در ادراه کل ، عملیات وصول را با دعوت از مودی پیگیری و چنانچه امکان پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی فراهم نشد مراتب را به امور نیابت اجرایی جهت وصول مطالبات اعلام نماید .
  • تاییدیه میزان وصولی امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد در هر ماه به تفکیک مالیات ، عوارض ، جریمه مالیات ،جریمه عوارض و.. جهت اعمال در حساب مودی توسط دفتر حسابداری ، وصول و استرداد مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام می شود .

——————————————————————————————————————————–

برای دریافت مشاوره مالیاتی و نیز آگاهی کامل از قوانین موضوعه در رابطه با نحوه وصول بدهی بدهکاران مالیاتی   با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *