تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

براساس مفاد ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی می بایستی نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی  و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک  خود اقدام نمایند . براساس سایر مفاد مواد قانونی تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای تمامی مودیان مالیاتی اعم از مودیان معاف از مالیات ، مودیان مشمول مالیات با نرخ صفر و نیر مودیان مالیاتی مقیم در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی که دارای معافیت می باشند نیز الزامی می باشد و عدم ارائه اظهانامه منجر به عدم معافیت ایشان می گردد . 

همچنین درخصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی لازم به ذکر است :

اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا چهار ماه پس از سال  مالیاتی همراه با  فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب  مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی‌ هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص‌حقوقی در آن واقع است تسلیم و  مالیات متعلق ( مالیات ابرازی )  را پرداخت نمایند.

پس از تسلیم اولین فهرست هویتی به شرح فوق ، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت ‌مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج  از ایران‌که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران می باشد .

حکم این ماده در مورد  واحد های تولیدی  و اشخاص حقوقی  که در دوران معافیت مالیاتی می باشند  نیز جاری خواهد بود.

همچنین لازم به ذکر است بر اساس مفاد تبصره مربوطه  اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق ‌مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است  ‌مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط ‌پیش‌بینی شده است نیستند.

حال برای تنظیم اظهارنامه چه کنیم ؟

موسسه خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی ارقام نگر با دارا بودن کادری متخصص نسبت به ارائه خدمات اظهارنامه مالیاتی کلیه اشخاص حقوقی ارائه خدمات می نماید .

شما می توانید به بخش تماس با ما مراجعه نمایید و یا جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

تلفن :     ۳-۸۸۱۹۱۴۸۲  ۰۲۱

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶    ۰۲۱

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...