موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
بودجه بندی در حسابداری

بودجه بندی در حسابداری

بودجه بندی در حسابداری

بودجه بندی در حسابداری

بودجه بندی در حسابداری را میتوان تدوین برنامه انجام اقدامات آتی در قالب اطلاعات مالی برای دوره مورد نظر در آینده تعریف کرد . بودجه ها را در واقع ابزار های اساسی برای انجام وظایف مدیریت تقریباً در سازمانی محسوب می شوند . به بیان دیگر ، بودجه ها نقش کلیدی در برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری ایفاء می کنند و این نقشی است که اهمیت آن همراه با رشد سازمان ها ، هر روز بیشتر می شود .

سیستم های بودجه بندی در حسابداری به منظور الزامی کردن برنامه ریزی ، تسهیل ارتباطات ، ایجاد هماهنگی ها ، تخصیص منابع ، کنترل سود و عملیات ، ارزیابی عملکرد و فراهم کردن انگیزه در کارکنان، بکار گرفته می شوند . برای دستیابی به این مقاصد ، تدوین و بکارگیری انواع مختلف بودجه ضرورت دارد .

بودجه های مختلف عملیاتی بایکدیگر ارتباط دارند . بودجه فروش و درآمد ، شالوده برنامه ریزی سود و بودجه بندی را تشکیل می دهد . همین که بودجه مقدار و مبلغ فروش و ساخت و بودجه سایر هزینه های عملیاتی را میتوان تهیه کرد ، زیرا این بودجه ها اساساً مبتنی بر پاسخ این پرسش هستند ” چه میزان محصول در نظر است طی دوره آتی فروخته شود ؟”

” بودجه بندی در حسابداری را میتوان ابزار های اساسی برای انجام وظایف مدیریت دانست ” 

به همین دلیلی ، اولین اقدام در تهیه بودجه جامع ، معمولاً پیش بینی فروش کالا و ارائه خدمات سازمان است . بودجه جامع مجموعه ای کلی از بودجه هایی است که همه مراحل اجرای عملیات سازمان را پوشش می دهد .

برمبنای پیش بینی فروش ، بودجه های عملیاتی برای برنامه ریزی تولید کالا و ارائه خدمات و مشخص کردن تحصیل و مصرف مواد اولیه ، دستمزد مستقیم و سایر منابع ، تدوین می شود . مثلاً با تهیه بودجه تولید مشخص می شود که چه میزان محصول در نظر است طی دوره بودجه ساخته شود .

بنابراین ، پس از تهیه این بودجه ، بودجه های مختلف هزینه های ساخت را میتوان تهیه کرد . با تهیه به این بودجه ها ، اطلاعات اولیه لازم برای تدوین بودجه نقدی ، صورت سود و زیان بودجه شده ، ترازنامه بودجه شده و صورت جریان یا گردش وجوه نقد بودجه شده ، فراهم می شود .

بودجه جامع یا برنامه مالی جامع سازمان از بودجه های عملیاتی و مالی تشکیل می شود . بودجه عملیاتی شامل صورت سود و زیان بودجه شده و تمام جداول و اطلاعات پشتیبان آن است .

” بودجه جامع یا برنامه مالی جامع سازمان از بودجه های عملیاتی و مالی تشکیل می شود “

این جداول و اطلاعات پشتیبان شامل بودجه فروش ، بودجه تولید ، بودجه خرید مواد اولیه ، بودجه هزینه دستمزد مستقیم ، بودجه هزینه سربار ساخت ، بودجه موجودی محصول در پایان دوره ، بودجه هزینه ( بهای تمام شده ) ساخت ، بودجه هزینه های فروش و بازاریابی ) بودجه هزینه های تحقیق و توسعه و بودجه هزینه های عمومی و اداری است . صورت سود و زیان بودجه شده بیانگر مبلغ سود خالص است که در صورت اجرا شده برنامه های عملیاتی بودجه شده ، تحقق خواهد یافت .

بودجه مالی شامل بودجه نقدی ، بودجه مخارج سرمایه ای و ترازنامه بودجه شده ، است . بودجه نقدی معرف مانده موجودی نقد در ابتدای دوره بودجه به اضافه دریافت های نقدی مورد انتظار طی دوره بودجه پس از کسر پرداخت های نقدی مورد انتظار طی آن دوره و نهایتاً به اضافه یا منهای دریافت ها یا پرداخت های مرتبط با تأمین مالی است که انتظار می رود طی دوره بودجه رخ دهد .

ترازنامه بودجه شده یا پیش بینی شده معرف مبلغ مانده های مورد انتظار دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه در پایان دوره بودجه در صورت اجرا شدن برنامه های تدوین شده است .

” اولین اقدام در تهیه بودجه جامع ، معمولاً پیش بینی فروش کالا و ارائه خدمات سازمان است ” 

در اوضاع و احوال کنونی محیط کسب و کار و فعالیت سازمان ها ، بودجه بندی مرسوم و سنتی با نارساییهای همراه و فاقد سودمندی لازم برای برنامه ریزی و کنترل است . به طور مشخص ، در بودجه های مرسوم و متداول ، وابستگی بین  دو دوایر و بخش های مختلف به یکدیگر ، شناسایی نمی شود ، این بودجه ها، ایستا هستند و بدون توجه به فرآیندها اساساً بر نتایج تمرکز دارند .

بودجه های قابل انعطاف که در تدوین آنها برای جداسازی هزین ها بهاجزای ثابت و متغیر از مفاهیم گرایش و رفتار هزینه ها استفاده و به جای تمرکز بر یک سطح معین از فعالیت ، تهیه می شود ، می تواند تا حدود زیادی مشکل بودجه های ایستا را برطرف کند . اما بودجه بندی بر مبنای فعالیت برای شناسایی وابستگی بین قسمت ها و دوایر و تمرکز بر فرآیندهای کسب و کار ، می تواند فوق العاده سودمند باشد .

نظر به این که بودجه ها بر افراد و قسمت ها درون سازمان اثر می گذارند ، بنابراین ، می توانند آثار رفتاری عمده ای داشته باشند . یکی از مسایل عمومی و مشترک در بودجه بندی ، گرایش افراد به تهیه بودجه های ملایم است و نتیجه این کار که بودجه های آبکی و صوری است ، به کاهش سودمندی بودجه ها منجر می شود . زیرا این قبیل بودجه ها معرف تصویری صحیح و واقع بینانه از درآمد ها و هزینه ای مورد انتظار تحتشرایط عادی نیست.

” بودجه بندی در حسابداری شامل بودجه نقدی ، بودجه مخارج سرمایه ای و ترازنامه بودجه شده ، است ” 

بودجه بندی در حسابداری مبتنی بر تشریک مساعی اشخاص دورن سازمان ، این امکان را برای کارکنان در سراسر سازمان فراهم میکند تا نقش عمده ای در تدوین بودجه ها مورد نظر  ایفا کنند. بودجه بندی مبتنی بر تشریک مساعی می تواند منجر به تعهد بیشت ربرای دستیابی به بودجه های مورد نظر توسط کسانی شود که در این فرآیند مشارکت داشته اند .

موفقیت سیستم بودجه بندی بستگی به این موضوع دارد که در فرآیند تدوین بودجه ها چگونه عوامل انسانی به نحوی مناسب در نظر گرفته می شود . برای جلوگیری از وقوع رفتارهای ناهنجار ، مدیریت سازمانها باید از تأکید بیش از حد بر بودجه ها به عنوان مکانیسم و ابزار کنترل ، پرهیز کنند .

سایرحوزه های عملکرد علاوه بر وفاداری و هواداری از بودجه ها باید مورد ارزیابی قرار گیرند . نهایت این که ، بودجه ها را می توان به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد به طرق زیر بهبود داد و اثربخش کرد :

  • استفاده از بودجه بندی مبتنی بر تشریک مساعی
  • دریافت بازخورد های مکرر از عملکرد
  • استفاده از بودجه های قابل انعطاف
  • تدوین بودجه های مستمر و غطان
  • حصول اطمینان از این که هدف های بودجه ، انعکاسی از واقعیاتات است .
  • پاسخگو کردن مدیران تنها در قبال درامدها و هزینه های قابل کنترل توسط انان

———————————————————————————————————————————–

برای دریافت خدمات بودجه بندی در حسابداری چه کنیم ؟

شما می توانید به بخش تماس با ما مراجعه نمایید و یا جهت سپردن کلیه خدمات حسابداری خود با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

تلفن :     ۳-۸۸۱۹۱۴۸۲  ۰۲۱

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶    ۰۲۱

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *