موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

نکات مهم بخشودگی جرائم مالیاتی

نکات مهم بخشودگی جرائم مالیاتی

نکات مهم بخشودگی جرائم مالیاتی

نکات مهم بخشودگی جرائم مالیاتی

نکات مهم بخشودگی جرائم مالیاتی

نکات حائز اهمیت در خصوص بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 08/5/1398 راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش براساس دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به شرح زیر می باشد :

1-بخشودگی جرائم در راستای بخشنامه مزبور صرفا در خصوص اشخاص حقیقی و کلیه اشخاص حقوقی در بخش غیر دولتی خواهد بود ، لذا اشخاص حقوقی در بخش دولتی امکان استفاده از تسهیلات مقرر در این بخشنامه جهت بخشودگی جرائم را ندارند.

2-شرط استفاده از تسهیلات مقرر راجع به بخشودگی جرائم در این بخشنامه پرداخت مالیات و جرائم غیر قابل بخشش در تاریخ های مقرر می باشد . بنابراین انجام ترتیب پرداخت مالیات (تقسیط مالیات و جرائم غیرقابل بخشش) در راستای مفاد این بخشنامه نخواهد بود و با پرداخت آخرین قسط، مودی مشمول بخشودگی جرائم بر اساس تاریخ های مقرر خواهد بود .

3-پرداخت بدهی قطعی شده شامل پرداخت اصل مالیات قطعی شده در کلیه منابع مالیاتی ( عملکرد ، حقوق ،تکلیفی ،حق تمبر ،نقل و انتقال ، مالیات بر ارزش افزوده و…..) به همراه جرائم غیر قابل بخشش موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم برای هر سال می باشد و در صورت پرداخت بدهی یا مانده بدهی قطعی شده برای هر سال در کلیه منابع مالیاتی ، امکان استفاده از تسهیلات مقرر در این بخشنامه برای سال مزبور فراهم می گردد.

4-در صورت پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده هر سال ، مودی امکان بخشودگی جرائم در راستای مفاد بخشنامه برای سال مزبور را خواهد داشت، به عبارت دیگر ، بخشودگی جرائم هر سال ، منوط به پرداخت کلیه بدهی های مالیاتی قطعی شده آن سال خواهد بود.

5-در صورتی که مودی مشمول مقررات موضوع ماده 201 قانون مالیات های مستقیم باشد ، امکان بخشودگی جرائم در راستای بخشنامه مزبور میسر نمی باشد.

6-پرداخت بدهی قطعی شده ( اصل بدهی مالیاتی و جرائم غیرقابل بخشش) تا تاریخ 30/07/1398 برای هر سال ، منجر به بخشودگی 100% کلیه جرائم متعلق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی خواهد بود. پرداخت بدهی قطعی شده ( اصل بدهی مالیاتی و جرائم غیر قابل بخشش) بعد از تاریخ 30/07/1397 برای هرسال، منجر به بخشودگی پلکانی کلیه جرائم قابل بخشش برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی خواهد بود.

7- برای استفاده از تسهیلات مقرر در راستای این بخشنامه پس از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده هر سال، مودی مکلف به تسلیم درخواست بخشودگس جریمه در اجرای ماده 191 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و با توجه به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، به عنوان مودی خوش حساب ،مشمول بخشودگی جرائم می گردد.

8-چنانچه مؤدیان مشمول بشخنامه ، قبل از ابلاغ این بخشنامه اقدام به پرداخت اصل یا مانده بدهی قطعی شده خود برای هر یک از سال ها نموده باشند می توانند در خواست بخشودگی جرائم خود را در اجرای ماده 191 قانون مالیات های مستقیم حداکثر تا تاریخ 20/12/1398 تسلیم تا نسبت به بخشودگی جرائم قابل بخشش اقدام گردد.

  • بخشودگی جرائم قابل بخشش در کلیه منابع مالیاتی برا ی سال های 1395،1396،1397 در راستای مفاد این بخشنامه مشروط به رعایت یک تکلیف شده است ، این تکالیف عبارت است از ارسال فهرست معاملات سال های مزبور در سامانه معاملات فصلی تا تاریخ 30/07/1398 برای معاملاتی که فهرست آن تاکنون ارسال نگردیده است .لازم به ذکر است برای سال های قبل از سال 1395 ، بخشودگی جرائم مشروط به ارسال فهرست معاملات فصلی در سامانه نگردیده است .

دریافت مشاوره رایگان از طریق تماس تلفنی 

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *