موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بخشنامه 14/2 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/2 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/2 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/2 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/2 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/2 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور در اجرای مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی  توسط شعب  و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه 14/2 جدید درآمد  ، به شرح زیر می باشد  :

اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور

با سلام

پیرو بخشنامه ۱۴ و ۱/۱۴ جدید درآمد و با بررسیهاى کارشناسى انجام شده بخشنامه ۱۴ جدید درآمد در موارد زیر اصلاح و جایگزین میگردد׃

۱ـ درخصوص قراردادهاى مشمول ماده “۳۸” قانون تامین اجتماعى که صدور مفاصاحساب مربوط به آنها منوط به انجام بازرسى از دفاتر قانونى پیمانکار میباشد، چنانچه با توجه به امکانات و اولویت هاى تعیین شده امکان انجام بازرسى از دفاتر قانونى پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار تعجیل در اخذ مفاصاحساب داشته باشد، در این حالت در صورتیکه پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتى فاقد بدهى باشد و فرم پیوست را تکمیل نموده و به امضاء مدیرعامل و مهر شرکت ممهور و آن را به شعبه ارائه نماید در اینصورت صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود. بدیهى است در این حالت چنانچه بهنگام مراجعـه بازرسان دفاتر قانونى از ارائـه دفاتر و مدارک خوددارى نمایـد میبایستى حق بیمه قرارداد طبق بخشنامـه “۱۴” جدید درآمد محاسبه، مطالبه و وصول گردد.

۲ـ با توجه به اینکه طبق مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ شورایعالى تامین اجتماعى حق بیمه قراردادهائى که بصورت مکانیکى انجام مى گیرد به ماخذ ۷ درصد تعیین شده است، لذا در مورد قراردادهاى مهندسین مشاور مشمول مصوبه مذکور در صورتیکه از جمله با تائید کارفرما (واگذارنده کار) اثبات شود که درصدى از کار بصورت مکانیکى انجام شده است و کارهایى را که بصورت مکانیکى انجام شده است و ابزار مکانیکى را که کار با آنها انجام شده را تعیین و اعلام نماید، در این صورت محاسبه حق بیمه آن قسمت از کارکرد که بصورت مکانیکى انجام گردیده است به ماخذ ۷ درصد و مابقى به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه و وصول شود.

در ادامه بخشنامه 14/2 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

۳ـ در مورد قراردادهاى پیمانکارى منعقده با اشخاص حقیقى (طرحهاى غیرعمرانی) که انجام کار بصورت دستمزدى میباشد و شخص پیمانکار طبق گواهى واگذارنده کار شخصا” در اجراى عملیات قرارداد عملا” اشتغال به کار داشته باشد، در این حالت پس از محاسبه حق بیمه پیمان طبق بخشنامه ۱۴ جدید درآمد میبایستى معادل حق بیمه دستمزد مشمول کسر حق بیمه شخص پیمانکار  در دوره اجراى قرارداد از میزان حق بیمه پیمان محاسبه شده کسر و مابقى مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر گردد. دستمزد پیمانکار مطابق ماده ۸ تصویبنامه مورخ ۷۰/۱/۲۴ شورایعالى تامین اجتماعى توسط اداره کل درآمد حق بیمه تعیین خواهد شد.

۴ـ در مورد قراردادهاى حسابرسى در مواردیکه قرارداد با یکى از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل موسسات حسابرسى منعقد میگردد چنانچه مبالغ دریافتى بابت کارکرد قرارداد در دفاتر قانونى موسسه حسابرسى ثبت شده باشد به منزله این است که کار موضوع قرارداد توسط کارکنان موسسه حسابرسى انجام گرفته است و در این صورت احتساب حق بیمه اینگونه پیمانها طبق بازرسى از دفاتر قانونى موسسه حسابرسى مربوطه موضوع بند (و) بخشنامه ۱۴ جدید درآمد و با رعایت بند یک این بخشنامه بلامانع میباشد.

۵ـ با توجه به ماده ۸ مصوبه شورایعالى تامین اجتماعى و بند ۲ ماده ۱ مصوبه مذکور در مورد قرارداد تنظیفات ساختمانهاى اداری، تجاری، بیمارستانها، مراکز آموزشى و… نگهدارى تاسیسات و محوطه آنها با توجه به اینکه قسمتى از مبالغ پرداختى به پیمانکاران بابت تامین ابزار و ماشین آلات براى نظافت و رفت و روب و نگهدارى تاسیسات میباشد. لازم است معادل ۲۵ درصد ناخالص کارکرد قرارداد مکانیکى و ۷۵ درصد باقیمانده دستمزدى (غیرمکانیکی) منظور و حق بیمه مربوطه بر این مبنا طبق بند “۳-۵” بخش دوم از فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد محاسبه و وصول گردد.

در بند پایانی بخشنامه 14/1 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

۶ـ در مواردیکه در قراردادهاى خارج از ضوابط طرحهاى عمرانى ،پیمانکار و واگذارنده کار توافق نمایند حق بیمه متعلقه از کارکرد پیمانکار کسر و بحساب سازمان واریز گردد، برابر بند (ز) بخش “۳” از فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد اقدام میگردد. در مورد این گونه قراردادها چنانچه به هر دلیل واگذارنده کار از کسر و واریز حق بیمه خوددارى نماید و یا اینکه حق بیمه را در مهلت مقرر به سازمان پرداخت نکند، مسئولیت پرداخت اصل حق بیمه و جرائم متعلقه بعهده پیمانکار خواهد بود و مکلف است راسا” آن را به حساب سازمان تامین اجتماعى پرداخت نماید. مسئول حسن اجراى این بخشنامه مدیران کل، معاون بیمه ای، رئیس و کارشناسان ارشد درآمد و فرابرى داده هاى ادارات کل استانها – روسا و معاونین بیمه ای، مسئولین درآمد، اجرائیات، فرابرى داده هاى شعب میباشند.

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و دریافت اطلاعات کامل با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *