موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بخشنامه 14/10 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/10 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/10 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/10 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/10 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/10 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه 14/10 جدید درآمد به شرح زیر می باشد  :

موضوع : نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

در اجرری سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی ، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال 97 بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده 41 قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارائه بهنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه ، نظر به اینکه بموجب بند چهار صوبه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 20/10/1396 هیات امناء مقرر گردیده است :

«حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت میگیرد که راساً براساس قانون بیمه های اجتماعی  رانندگان حمل و نقل بار و مسافر ( مصوب 1379) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می نمایند ، معادل چهار درصد (4%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین میگردد.»

لذا در اجرای مصوبه مذکور ، رعایت نکات ذیل بزاساس بخشنامه 14/10 جدید درآمد  الزامی است :

1-حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگان صورت میگیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب 18/2/1379 راساً پرداخت می نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه ) می باشد.

تذکر1: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خودمالک طبق بند 1 به منزله ارسال لیست بوده و می بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیستت از مقاطعه کار خودداری گردد.

تذکر2: رانندگانی که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تمین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافتی نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف میباشند طبق مواد 28 و 36و با رعایت ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی مربوطه ، لیست و حق بیمه آنان را همانند سایرکارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.

در ادامه بخشنامه 14/10 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

2- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه  کاران حمل و نقل مواد نقتی که توسط رانندگان در استخدام انجام میگیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/1370 شورایعالی تامین اجتماعی و طبق بند 1-3 قسمت «ب» بخش دوم بخشنامه 14 درآمد  محاسبه و مطالبه گردد.

3- جریمه تأخیر تادیه حق بیمه نسبت به مابه التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاهها و با رعایت  دقیق مفاد بخشنامه 21 جدید درآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد.

4-شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزارهای مرتبط با این دستور اداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ، معاونین بیمه ، روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه ادارت کل استانها ، روسا ، معاونین و مسئولین درآمد حق بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب می باشند.

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و دریافت اطلاعات کامل با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *