موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401

احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401

احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401

احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401

احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401

 در تاریخ 21 آذر ماه 1400 لایحه بودجه سال 1401 توسط دولت تقدیم مجلس گردید . احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401 از مباحث با اهمیت برای کلیه فعالین اقتصادی می باشد . کلیه احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401 به شرح زیر می باشد :

 

تبصره1-نفت و رابط مالی آن  با دولت/ صنددوق توسعه ملی

 مالیات شرکت های دولتی مربوطه از محل خالص صادرات گاز طبیعی

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت ، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد(20%) تعیین می شود . با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت )و نیز سهم چهارده و نیم درصد(5/14%)شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی ( معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر )و همچنین سهم سه درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند .

تبصره 2- شرکت  های دولتی و واگذاری آنها

 مالیات تجدید ارزیابی دارایی های بانک دولتی

 د-به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های بانک های دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله ( با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک ها نماید .

تبصره 4- مشارکت با بخش غیرولتی برای اجرای طرح ها

 معافیت مالیاتی حمایت از پروژه های ناتمام دستگاه های اجرایی با مشارکت بخش غیردولتی

الف- به دولت اجازه داده می شود از طریق دستگاه های اجرایی و به منظور جلب مشارکت غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح های (پروزه ها) تملک دارایی های سرمایه ای (نیمه تمام ، آماده بهره برداری و جدید ) از قبیل پروژه های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرحها ( پروژه هایی )کند که بخش غیردولتی درآنها مشارکت می نمایند. در این راستا :

4-اصل و فرع سرمایه گذاری صورت گرفته د رطرح ( پروژه ) مذکور از مالیات معاف خواهند بود .

تبصره5- تامین مالی داخلی ازمحل اوراق مالی اسلامی

 مالیات کارمزد اوراق مالی اسلامی دولت

 ز-اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت ( منتشر شده در سال 1401 ) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود .

 تبصره6- عوارض و مالیات در احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401

 معافیت مالیات اضافه دریافتی آب بهای شهری بالاتر از الگوی مصرفی تعیین شده توسط وزارت نیرو

 الف- وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر  کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیأت وزیران ،پانزده درصد (15%) نرخ آب بها را افزایش داده و از مشترکان آب شهری ، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

قطعی  نمودن  پرونده های مالیاتی رسیدگی نشده توسط توسط امور مالیاتی

ب-به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) اجازه داده می شود ظرف یک سال ، آن بخشی از پرونده مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند ، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد ، بدون رسیدگی ، قطعی نماید .

اختصاص مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح های استانی به حساب خود استان

2-مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان با رعایت جزء (2) ماده(38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 محل استقرار واحد تولیدی منظور می شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به ادره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید .

مالیات و عوارض ارزش افزوده و احدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور ، به حساب خزانه استان ذیربط واریز می شود .

3-عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد ( 12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود .

معافیت مالیاتی وجوه دریافتی وزارت نفت و نیرو از مشترکان گاز و برق جهت بیمه واحدهای مسکونی و تجاری

ه-1- مطابق ماده (12) قانون  الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو  هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی مضووع ردیف های 160185 و 160186 جدول شماره (5)   این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند . وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود .

مالیات مواد اولیه ، قطعات و کالاهای قابل بازیافت و نحوه اجرایی شدن آن توسط سازمان امور مالیاتی

 و- در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 20/1/1399، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه ، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید . دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود .

اختصاص 20درصد از عوارض ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست

ز-بیست درصد (20%) از منابع حاصل از عوارض آلایندگی موضوع عوارض سبز ماده (27)  قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 400 ( نحوه مصرف آن در ماده 40 قانون مذکور ) به سازمان حفاظت محیط زیست ( صندوق ملی محیط زیست ) اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات و حمایت های مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست در همان شهرستان شود .

کسر 10 درصد حق الزحمه پزشکان به عنوان علی الحساب مالیاتی

ح-1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی ، خصوصی ، وابسته به نهاد های عمومی ،نیروهای مسلح ، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند . مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (5) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود ، نخواهد بود . حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می باشد .

تکلیف سازمان امور مالیاتی به واریز 10 درصدی عوارض ارزش کالاها و خدمات موضوع مواد (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ط- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد (10%) ارزش کالاها و خدمات موضوع مواد (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب سال 1393 را اخذ و به ردیف درآمدی 160109 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید تا از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق الذکر گردد .

اختیار توزیع منابع ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده به وزیر کشور

ل-1- توزیع منابع موضوع ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 براساس نظر وزیر کشور انجام می پذیرد .

2-وزارت کشور موظف است از طریق شهرداری های کشور در سقف یک درصد (1%) سهم افزایش یافته شهرداری ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 تا سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال را برای اجرای طرح های حمل و نقل عمومی دررون شهری (شامل ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و قطار شهری و حومه )، ساماندهی و مدیریت پسماند ، تامین نردبان هیدرولیکی و ماشین آلات آتش نشانی و تامین ، تجهیز دوربین های ترافیک شهری اختصاص دهد . سهم اعتبارات هر شهرستان برای موارد فوق الذکر توسط وزارت کشور به شهرداری ها ابلاغ می گردد . وزارت کشور موظف است گزارشه ای لازم را در مقطع سه ماهه پس از جمع بندی به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

حق تمبر مالیاتی وکلا در احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401

 س- به استناد مواد (103 و (169مکرر) قانون مالیات های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی ، قوه قضائیه مکلف است دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی و مرکز  وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید .

تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند . شناسه (کد)  یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک ، مبنای شناسایی مشاوران ، و کلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود .

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلافگویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی ، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید . سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیر ساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند . تأخیر در اره اندازی سامانه ، استنکاف از اجراء محسوب می شود .

تغییر سقف میزان فروش کالا و خدمات سالانه مودیان مشمول ماده (100) ق.م.م

ع-در تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1400 عبارت «سی برابر» اصلاح می شود .

مالیات اشخاص حقوقی تولیدی در احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401

 ف-در راستای سیاست های حمایت از تولید ، نرخ مالیات موضوع  ماده (105) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سال 1400 معادل بیست درصد (20%) تعیین می شود . این بخشودگی علاوه بر سایر فعالیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد .

معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی تا سقف دو میلیارد ریال در سال

ق-

1-معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم ، صرفاً تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000 )ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (105)  یا ماده (131) قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می شود .

حمایت مالیاتی از مشاغل آسیب دیده کرونا در احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401

2-به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کار های آسیب دیده از کرونا ، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال  در سال 1400 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی ، برای مالیات بر عملکرد سال 1400 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند .

حذف معافیت های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه ها

 4-معافیت های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه ها حذف می شود .

شرط برخورداری از معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات

5-برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است .

تدوین فهرست معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

6-وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمند سازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی ، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید . این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص ، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد .

مالیات سالانه خودرورهای بیش از ده میلیارد ریال

 ر- در سال 1401 مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی   )خود و فرزندان کمترازهجده سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش ازده میلیارد ( 10.000.000.000) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می باشند :

1-ا مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (10.000.000.000) ریال یک درصد (1%)

2-تا مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال دو درصد (2%)

3-تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (45.000.000.000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (30.000.000.000) ریال سه درصد (3%)

4-نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (45.000.000.000)ریال چهاردرصد (4%)

ماخذ محاسبه و نحوه اجرای مالیات خودروهای بیش از ده میلیارد ریال

 مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است . مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند ، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازما مزبور تعیین و اعلام خواهد شد .

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش حداکثر ا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکلف را حداکثر ا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند . ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده استقبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی ، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است .

متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیاات متعلقه مسئوولیت تضامنی دارند .

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران می رسد .

حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده فعالین مناطق آزادتجاری-صنعتی و مناطق ویژه  اقتصادی

 ش-در سال 1401 مناطق تجاری –صنعتی و مناطق ویژه اقصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.ای.تی) خواهند بود .

مالیات درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی ، نفتی ، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام

ت-درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی ، محصولات نفتی ، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود . تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، صنعت ، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورژی ایران تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصیب این قانون به تصویب هیأت وزیران میر سد .

مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت معادل یکصد میلیارد ریال

ث-در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی ( سالانه ) می شوند :

1-واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت ( با احتساب عرصه و اعیان )با ارزش روز معادل یکصد میلیارد(100.000.000.000) ریال و بیشتر به نرخ های زیر:

1-1-نسبت به مازاد یکصد میلیارد (100.000.000.000)ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال یک در هزار

1-2-نسبت به مازاد  یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال دو در هزار

1-3-نسبه به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000 )ریال تا چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال سه در هزار

1-4-نسبت به مازاد چهارصد میلیارد (400.000.000.000)ریال تا ششصد میلیارد (600.000.000.000)ریال چهارد هزار

1-5-نسبت به مازاد ششصد میلیارد (600.000.000.000)ریال به بالا پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند ، هر واحد مسکونی و باغ ویلا یک مستغل ، محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.

2-موارد زیر مشمول این مالیات نمی باشند:

2-1-واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت

2-2-واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک

نحوه شناسایی املاک و اجرای مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت

3-وزراتخانه های راه و شهرسازی و صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند . سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است ، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی ، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است . متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد .

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) حداکثر ا پایان خردادماه سال 1401 تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

مالیات 5 .2 درصدی اولین نقل و انتقال املاک نوساز اشخاص حقیقی

خ-به منظور تسهیل در اجرای ماده (77)  قانون مالیات های مستقیم در سال 1401، اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اشخاص حقیق اعم از مسکونی و غیره که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار انها نگدشته باشد، مشمول مالیات مقطوع به نرخ دو و نیم دردصد (2.5%) به ماخذ میانگین قیمت های روز منطقه مبنای تعیین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و اشخاص حقیقی ، مشمول مالیات دیگری بابت نقل و انتقال و درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود .

شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و هممچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند .

مالیات تکلیفی 2 درصدی مبالغ پرداختی بابت خدمات دریافتی ( به استثنای برخی خدمات بانکی و بورسی )

ذ-اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده (95) ق.م.م مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی ( به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس ، بانک ها ، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانک ها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی ، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده می شود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون اعلام می شود ) وجوهی را به هر عنوان ( اعم از نقدی و غیرنقدی) مجموعاً بیش از مبلغ پنج میلیون ( 5.00.000) ریال بابت هر خدمت پرداخت می کنند

دو درصد (2%) آن را بعنوان علی الحساب مالیات مؤدی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان شامل نام ، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی انها را به ترتیبی که سازمان امرو مالیاتی کشور اعلام می کند به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند . احکام مواد (197) و (199) ق.م.م در اجرای این حکم .

حذف معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی

ض-در سال 141 حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نمی باشد.

ماده 145قانون مالیات های مستقیم- سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

2-سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده هایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم میگذارند نخواهد بود .

تبصره7- صنعت، معدن و ارتباطات

 تهاتر مطالبات برخی از سازمان های دولتی با بدهی مالیاتی

د- به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدور ) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدور) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط ، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال به صورت جمعی-خرجی از طریق گردش خزانه  تهاتر کند .

معافیت مالیات نقل و انتقال داراریی به /از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه )، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و یا صندوق های سرمایه گذاری اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات

ط-

2-هرگونه نقل و انتقال دارایی به / از شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیر مستقیم و یا صندوق های سرمایه گذاری اعم از طرح (پروژه)،زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است .

 

تبصره10-قضایی،انتظامی ،دفاعی

 قابل قبول هزینه های عوارض پرداختی حق بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه

الف-شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث در یافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میر سد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود .

تکلیف نیروی انتظامی به دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت

2-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1401، به استناد تبصره (1) ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مالیات نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی شکور دریافت و به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید .

تبصره11- مسکن و حمل و نقل

 مالیات مسکن مهر در احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401

5-مالیات مسکن مهر (شامل آماده سازی ، محوطه سازی ، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه ، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می گردد، معادل سه میلیون (3.000.000)، به ازای هر واحد مسکونی تعیین میگردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است .

تبصره 12- حقوق و دستمزد در احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401

سقف معافیت سالانه مالیات حقوق

5-سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم در سال 1401 مبلغ ششصد میلیون (600.000.000)ریال تعیین می شود .

نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد :

1-5-نسبت به مازاد ششصد میلیون (600.000.000)ریال تا یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000)ریال ، ده درصد (10%)

2-5-نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000)ریال تا دو میلیارد و چهارصد میلیون (2.400.000.000)ریال، پانزده درصد (15%)

3-5-نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون (2.400.000.000)ریال،بیست درصد (20%)

میزان معافیت مستغلات اشخاص موضوع ماده (57) ق.م.م و درآمد شاغل موضوع ماده (101) ق.م.م

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم و مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون (396.000.000)ریال تعیین می شود .

 

تبصره15– برق و انرژی هسته ای

 مالیات درآمد شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران

 ج-شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های ملک  دارایی های سرمایه ای ، مواد معدنی و محصولات جانب یهمراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها ( شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته ، اداری- عمومی و توزیع و فروش )به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه ان شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیف های تملک

دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشاء داخلی یا خارجی وو یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقت نامه ای مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید . درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور ومعاف از از تقسیم سود سهام دولت ومالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود .

تبصره17- رفاه و سلامت در احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401

شرط معافیت مالیاتی حمایت های موسسات خیریه دولتی وخصوی به اشخاص (موضوع بند (ط) ماده (139)ق.م.م

هـ -برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی  به اشخاص ، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (139)قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده ، منوط به ثبت اطلاعات ان در سامانه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، است .

—————————————————————————————————————————

برای دریافت مشاوره مالیاتی و دریافت کلیه خدمات  با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *