موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
آیین نامه تبصره ماده 6

آیین نامه تبصره ماده 6

آیین نامه تبصره ماده 6

شماره:118444/ت 112هـ

تاریخ:1368/02/24

 

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 مجلس شورای اسلامی

ماده 1- واحدهای مسکونی که طبق ضوابط مشروحه ذیل باتنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره واگذار می شود در مدت اجرا از پرداخت مالیات موضوع فصل اول قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات سالانه املاک) معاف می باشد:

 الف – حداکثرمبلغ اجاره بهای ماهانه واحد مسکونی نباید از 2/5% ارزش معاملاتی ملک درسال تنظیم اجاره نامه تجاوز کند.

ب – وجهی به هرعنوان ازمستاجر دریافت نشده باشد.

تبصره 1 – در صورتی که ملک مشتمل بر چند واحد بوده لکن سند تفکیکی نداشته باشد ارزش معاملاتی ملک به نسبت مساحت زیربنای اختصاصی هر واحد تقسیم و ملاک عمل قرار میگیرد.

تبصره 2 – درصورتی که کف واحد مسکونی پائین تراز کف حیاط یا محوطه اصلی باشد (زیرزمین) از مبلغ اجاره ماهانه مذکور دراین ماده 15% کسرمی شود.

ماده 2 – درصورتی که واحد مسکونی دارای وسائل و تسهیلات زیر باشد حداکثر تا مبالغ مندرج دراین ماده به اجاره بها افزوده می شود.

 الف – تلفن مستقل 5000 ریال در ماه (در صورتیکه تلفن مشترک باشد مبلغ مذکور به نسبت تعداد مشترکین تقسیم می شود).

ب – کولر 1500 ریال درماه .

 ج – استفاده ازشبکه گازشهری 5000 ریال درماه .

 د – پارکینگ اعم ازمسقف یاغیر آن 2500 ریال درماه .

 ه – حق استفاده ازحیاط یا محوطه غیرمشترک 2500 ریال درماه .

 و – حمام و آب گرم و تاسیسات شوفاژ 4000 ریال درماه .

 تبصره – چنانچه برای وسائل وتسهیلات فوق در دفترچه ارزش معاملاتی به منظور محاسبه ارزش اعیان تعیین بهاشده باشد مبلغ مربوط به آن وسائل و تسهیلات به اجاره بها اضافه نخواهد شد.

ماده 3 – در مواردی که اطاقهای یک واحد مسکونی به دو یا چند مستاجر اجاره داده می شود اجاره بهای متعلقه به هریک از مستاجرین عبارت خواهد بود از تقسیم اجاره بهای کل واحد مسکونی به نسبت سطح زیربنای اختصاصی مورد استفاده مستاجر.

 تبصره – چنانچه از تسهیلات و وسایل مندرج در ماده 2 فقط بعضی ازمستاجرین استفاده نمایند در این صورت مبلغ مربوط به تسهیلات و وسایل مزبور فقط به اجاره بهای مستاجر یا مستاجرین منتفع اضافه می شود.

ماده 4 – واحدهای مسکونی که قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 به اجاره واگذار شده است درصورتی که اجاره بهای ماهانه آنها ازنصابهای مقرر در این آیین نامه به اخذ ارزش معاملاتی موضوع قانون مذکور بیشتر نباشد مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

میرحسین موسوی

نخست وزیر

به موجب  موخره تصویب نامه شماره 128753/ ت 17970 هـ مورخ 01/02/1376 ، تصویب نامه مذکور جایگزین تصویب نامه شماره  118444/ت 112هـ مورخ 24/02/1368 شد.

 

منبع

———————————————————————————————————

برای دریافت مشاوره و نیز کلیه خدمات حسابداری و مشاوره مالیاتی  با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *