موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیاب

پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی

پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی

پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی درخصوص پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی براساس تصویب نامه شماره 135602/ت 57170هـ مورخ 1398/10/22 هیئت محترم وزیران ضمن اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیا...

بیشتر بخوانید