مجموعه ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره به انواع سازمان ها و شرکت های خصوصی میباشد. برای مشاوره رایگان با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: بخشودگی جرایم انجمن های علمی

صورت های مالی حسابرسی شده

رسیدگی مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی

شماره: ۱۱۸/۹۷/۲۰۰/صتاریخ: ۱۹/۰۸/۱۳۹۷مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتیموضوع رسیدگی مالیاتی انجمن های علمی و بخشودگی جرایم انجمن های علمیبا توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصو...

بیشتر بخوانید