موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

آرشیو برای دسته بندی: قانون مالیاتهای مستقیم

cropped-favico.png

test

(اصلاحی 1394/04/31)درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد خواهد بود. سازم...

بیشتر بخوانید
دستورالعمل جدید ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل جدید ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل جدید ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم براساس بخشنامه شماره 84380 مورخ 1402/05/14 دستورالعمل جدید ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام گردید . براساس دستورالعمل جدید تغییراتی در عملیات ا...

بیشتر بخوانید
حد نصاب معاملات 1402

حد نصاب معاملات 1402

حد نصاب معاملات 1402 اعلام حد نصاب معاملات  1402 موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات در اجرای مفاده ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به پیوست تصویر تصوی...

بیشتر بخوانید
نسخه جدید سامانه مودیان

نسخه جدید سامانه مودیان

نسخه جدید سامانه مودیان درخصوص ابهامات نسخه جدید سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی در تاریخ 1402/04/04 دستورالعملی به شرح زیر صادر نموده است : مدیر کل محترم امور مالیاتی… موضوع: اطلاع رسانی در خصوص ابهامات نسخه جدید سامانه ...

بیشتر بخوانید
نحوه رسیدگی مالیات حساب بانکی تجاری

نحوه رسیدگی مالیات حساب بانکی تجاری

نحوه رسیدگی مالیات حساب بانکی تجاری درخصوص نحوه رسیدگی مالیات حساب بانکی تجاری ، دستورالعمل نحوه رسیدگی به اطلاعات واریزی به‌حساب بانکی مودیان از طریق درگاه‌های پرداخت بانکی(pos) و اطلاعات سرجمع حساب‌های بانکی واصله در اجرای مقررا...

بیشتر بخوانید
نحوه تعیین ارزش اجاری املاک

نحوه تعیین ارزش اجاری املاک

نحوه تعیین ارزش اجاری املاک الگوی ضوابط اجرایی نحوه تعیین ارزش اجاری املاک  موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 ارزش اجاری ماهانه هر متر مربع املاک بر حسب نوع کاربری مندرج در سند رسمی آن و یا دیگر اسناد مثبته م...

بیشتر بخوانید
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می شود: تبصره ۱– نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، م...

بیشتر بخوانید
ماده 8 قانون مالیات بر عایدی سرمایه

ماده 8 قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شد

ماده 8 قانون مالیات بر عایدی سرمایه ماده 8 قانون مالیات بر عایدی سرمایه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی جلسه علنی مورخ 9 بهمن ماه 1401 براساس  گزارش دوم کمیسیون اقتصادی  مجلس در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برر...

بیشتر بخوانید
ابلاغ اوراق مالیاتی به شرکاء

ابلاغ اوراق مالیاتی به شرکاء

ابلاغ اوراق مالیاتی به شرکاء درخصوص نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی به شرکاء باید گفت براساس مفاد بند 3 ماده 43 آیین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ” ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی ب...

بیشتر بخوانید