موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
مالیات درآمد کارمزدی

مالیات درآمد کارمزدی

مالیات درآمد کارمزدی درخصوص مالیات درآمد کارمزدی براساس قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین براساس نظر ریاست محترم سازمان امور مالیاتی در تاریخ 1402/04/21 مقرر گردیده است آن بخش از وجوه واریزی از طریق پایانه ها و درگاههای پرداخت به ح...

بیشتر بخوانید