موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
مفاصا حساب تامین اجتماعی

مفاصا حساب تامین اجتماعی

مفاصا حساب تامین اجتماعی مفاصا حساب تامین اجتماعی براساس مفاد مواد  ۳۷ و ۳۸  قانون تامین اجتماعی، به معنی تسویه نهایی مقاطعه کار ( پیمانکار )  با سازمان تامین اجتماعی می باشد . ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد : هنگام نقل ...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 11/3 جدید درآمد تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۱/۳ جدید درآمد تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۱/۳ جدید درآمد تامین اجتماعی بخشنامه ۱۱/۳ جدید درآمد تامین اجتماعی درخصوص نحوه حسابرسی بیمه ای تامین اجتماعی  که اصتلاحا” حسارسی بیمه تامین اجتماعی نامیده می شود ، توسط سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده است . با توجه به اه...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/7 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی ، صنعتی ، و فنی دائمی ( ثابت)  توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پردا...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/6 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۶ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۶ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۶ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادن توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه ۱۴/۶ جدید در...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/5 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۵ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۵ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۵ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید در دست( PC و EPC)در پروژه های گازرسانی،انتقال نیرو،تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پی...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/4 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع نحوه نگهداری و استفاده از  فرم مفاصا حساب ماده ۳۸  قانون تامین اجتماعی  توسط شعب تامین اجتماعی  پرداخته است . متن بخشنامه ۱۴/۴ جدید...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/3 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۳ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۳ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۳ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع دستورالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور  توسط شعب تامی...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/2 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۲ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۲ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۲ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور در اجرای مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی  توسط شعب  و فرآیند آن پرداخته است . ...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/1 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاری توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه ۱۴/۱ جدید درآمد که در تاریخ ...

بیشتر بخوانید
حق بیمه قراردادهای شرکتهای انفورماتیک

حق بیمه قراردادهای شرکتهای انفورماتیک

حق بیمه قراردادهای شرکتهای انفورماتیک براساس  مفاد  بخشنامه ۱۴/۱۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی درخصوص حق بیمه شرکتهای انفورماتیک ، نحوه شناسائی و محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتهای انفورماتیک عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ، از ...

بیشتر بخوانید