مجموعه ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره به انواع سازمان ها و شرکت های خصوصی میباشد. برای مشاوره رایگان با ما در ارتباط باشید.

ضمانت‌های اجرایی در برخورد با مجرمان مالیاتی

مجرمان مالیاتی

دادستان انتظامی مالیاتی تشریح کرد: ضمانت‌های اجرایی در برخورد با مجرمان مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته، فرار از پرداخت مالیات و عدم تمکین به تکالیف ما...

بیشتر بخوانید ۰

بزرگترین نگرانی شهروندان کشورهای گروه G٢٠، عدم شفافیت، پیچیدگی، بی‌عدالتی و رشوه‌خواری مالیاتی است.

رشوه‌خواری مالیاتی

در پی انتشار گزارش ”اعتماد عمومی شهروندان گروه G20 به سیستم مالیاتی“ در سال ۲۰۱۷ در خصوص رشوه‌خواری مالیاتی ، پژوهشی توسط انجمن حسابداران رسمی انگلستا...

بیشتر بخوانید ۰

اشخاص مشمول ارائه صورت های مالی حسابرسی شده

صورت های مالی حسابرسی شده

شماره: ۳۵۳۳۸/۲۳۰/د تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۷  امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتیاحتراما، با توجه مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ...

بیشتر بخوانید ۰

آشنایی با مراحل رسیدگی مالیاتی

صورت های مالی حسابرسی شده

مراحل رسیدگی مالیاتی بطور حتم آشنایی با مراحل رسیدگی مالیاتی و  اعتراض به مبلغ مالیات تشخیصی توسط  سازمان امور مالیاتی حق مودیان مالیاتی بر شمرده می ش...

بیشتر بخوانید ۰

مالیات ارزش افزوده شرکتهای تعاونی مسافربری

صورت های مالی حسابرسی شده

شماره :  ۳۶۸۱۸/۲۳۰/دتاریخ :    ۱۸/۰۷/۱۳۹۷صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتیدر اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیمنا...

بیشتر بخوانید ۰

رسیدگی مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی

صورت های مالی حسابرسی شده

شماره: ۱۱۸/۹۷/۲۰۰/صتاریخ: ۱۹/۰۸/۱۳۹۷مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتیموضوع رسیدگی مالیاتی انجمن های ع...

بیشتر بخوانید ۰

ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

صورت های مالی حسابرسی شده

شماره: ۱۲۱/۹۷/۲۰۰/صتاریخ: ۲۶/۰۸/۱۳۹۷مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتیموضوع ذخیره خدمات پس از فروش (گار...

بیشتر بخوانید ۱

بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

صورت های مالی حسابرسی شده

بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی موضوع ماد...

بیشتر بخوانید ۰