تغییرات قانون جدید ارزش افزوده

 تغییرات قانون جدید ارزش افزوده اهم تغییرات قانون جدید ارزش افزوده نسبت به قانون فعلی ( مصوب 1387) به شرح زیر می باشد : قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در خرداد ماه 1400 توسط مجلس شورای تصویب شد و در نهایت 12 خرداد 1400 بعد از رفع ایرادات ، تأییدیه شورای نگهبان را دریافت … ادامه خواندن تغییرات قانون جدید ارزش افزوده