۱۳۹۷ پنجشنبه ۳۱ خرداد   :  جستجو 
موسسه خدمات مالي و مشاوره مديريت ارقام نگر
تدوين ساختار و تشکيلات

موسسه خدمات مالي ارقام نگر با دارا بودن كادر مجرب  در زمينه تدوين  ساختار تشكيلاتي شركتها اقدام به ارائه خدمات در اين زمينه مي نمايد توضيح اينكه در طرح ساختار و تشكيلات ارائه شده توسط اين موسسه  بخش هاي هر يک از واحدهاي عملياتي شركت ، شرح وظايف ، حدود مسئوليتها , اختيارات هر يک از قسمتها وکارکنان  و  شرايط احراز هر پست سازماني ( تعريف هر شغل و شرايط احراز شغلي شامل مدرك تحصيلي ، تجربه و ... ) بصورت تفضيلي  و بطور  مدون مشخص گرديده و طي گزارشات جامع به شركتها ارائه مي شود .