۱۳۹۷ دوشنبه ۳ اردیبهشت   :  جستجو 
موسسه خدمات مالي و مشاوره مديريت ارقام نگر
اصلاح حسابها و سيستم های کنترل داخلی

موسسه خدمات مالي ارقام نگر با دارا بودن كادر مجرب مالي خدمات اصلاح حساب و سيستم هاي كنترل داخلي را به شرح ذيل ارائه مي نمايد :

-      اصلاح حساب هاي سنواتي شركتها

-      اصلاح حساب هاي داراي مغايرت

-      اصلاح حسابهاي في مابين گروه

-      اصلاح سيستم هاي كنترل داخلي

-      اصلاح آيين نامه هاي و دستورالعمل هاي مورد نياز شركت ها

-      يكسان سازي روشهاي حسابداري و كدينگ مالي و سيستم هاي مكانيزه.