۱۳۹۷ پنجشنبه ۴ بهمن   :  جستجو 

اجرايي شدن ماده 169 مكرر و  لزوم دريافت كد اقتصادي جديد براي اشخاص حقوقي

با اجراي ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم پس از ده سال ارائه 3 ماه يک بار فهرست معاملات به سازمان مالياتي اجباري مي‌شود .

از ابتداي سال آينده موديان حقيقي و حقوقي بايد فهرست معاملات خود را هر سه ماه يک بار به سازمان امور مالياتي کشور ارائه کنند.

ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم از ابتداي سال آينده براي موديان حقيقي و حقوقي‌ اجرا مي‌شود و اگر اين افراد فهرست مذکور را ارائه ندهند يک درصد مشمول جريمه خواهند شد و همچنين در صورت عدم ارائه صورت حساب يا استفاده از کد اقتصادي ديگران تا 10 درصد ارزش معامله جريمه خواهند شد که جريمه سنگيني است.

اشخاص حقوقي براي اخذ کد اقتصادي تا پايان سال فرصت دارند و پس از اتمام اين مهلت در سال آينده فرصتي براي ثبت نام نخواهد بود.

 

دستورالعمل جديد شماره اقتصادي موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاحيه دستورالعمل اجرائي شماره 24468 /200/ص مورخ 27/10/90 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80

لينك : سامانه ثبت نام الكترونيكي و تخصيص شماره اقتصادي