۱۳۹۷ پنجشنبه ۴ بهمن   :  جستجو 

آموزش حسابداري ، آموزش حسابرسي ، آموزش بازرگاني ، آموزش بورس و آموزش قوانين

 

واحد آموزش موسسه خدمات مالی و مشاوره مدیریت  ارقام نگر خبره بخش های آموزشی ذیل را برای علاقه مندان ارائه می نماید :

 
آموزش حسابداری 
آموزش حسابداري صنعتي
آموزش حسابرسی
آموزش اصطلاحات بازرگاني
آشنايي با اصطلاحات گمركي
 آموزش بورس
آموزش نحوه برخورد با مسائل صندوق تامین اجتماعی
آموزش قوانین